TANRI ADİLSE NEDEN ÖLÜM VAR?

Yazar: İlyas Uyar

Ölüm, günahın bir sonucudur.

“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.” (Romalılar 5:12)

“RAB, “Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür” dedi, “İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.” (Yaratılış 6:3)

 

İnsanların dünyada sonsuz bir yaşam sürüp sürekli günah işlemeleri Tanrı’nın adalet sistemine terstir.

 

Tanrı’nın adaletine göre günahın bir karşılığı olmalıdır: “Çünkü günahın ücreti ölüm(dür)” (Romalılar 6:23a)

Günahın ve ölümün sorumlusu; iyi ile kötü arasında seçim yapamayan ve sürekli kötülük üreten insandır.


“Neden ölüm var?” sorusu; savaşlar ile kendi varlığına düşman olan, kötülük yapma isteğinden uzaklaşamadığı için Tanrı’ya düşman olan, doğayı öldüren, birbirini öldüren insanoğlunun cevaplaması gereken bir sorudur.

 

Hristiyanlığa göre RAB, insanoğlunun kurmuş olduğu adaletsiz sistemi düzeltmek ve onu kendi kusursuz adaletine yaklaştırmak için çaba sarf etmektedir.

“Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” (Yuhanna 10:10)

 

Tanrı ölümün değil, yaşamın Tanrısı’dır. Ancak günaha karşı da adaleti ile cevap vermelidir.