RAB ADİLSE NEDEN ÖLÜM VAR?

Yazar: İlyas Uyar

Ölüm, günahın bir sonucudur.

Romalılar 5:12 Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.

Yaratılış 6:3 RAB, “Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür” dedi, “İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.”

 

Yaratılan her hangi bir varlığın sonsuzluklar boyunca kötülük yapması, Rabbin günahsız varlığına terstir. Yaradanımızın günah üreten bir varlığa(günaha düşmüş insana) bol hayat ile destek olması günaha arka çıkması RAB’bin günahsızlığına halel getirmesi beklenemez.

 

RAB’bin adaletine göre günahın bir karşılığı olmalıdır.

Romalılar 6:23(a) Çünkü günahın ücreti ölüm(dür),

Günahın da ölümün de sorumlusu iyi ile kötü arasında seçim yapamayan ve sürekli kötülük üreten insandır.


Neden ölüm var sorusu, savaşlar ile kendi varlığına düşman olan, kötülük yapma isteğinden uzaklaşamadığı için, bu soru Yaradanına düşman olan, doğayı öldüren, birbirini öldüren, insanoğlunun cevaplaması gereken sorudur.

 

Hristiyanlığa göre RAB insanoğlunun kurmuş olduğu adaletsiz sistemi düzeltmek ve onu kendi kusursuz adaletine yaklaştırmak için çaba sarfetmektedir.

Yuhanna 10:10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

 

Bu durumda RAB ölümün değil yaşamın taraftarıdır ancak insanoğlunu yaptığı kötülüklere de adaleti ile cevap vermelidir.