TESLİS / 3’LÜ BİRLİK

TESLİS RAB’bin çoklu varlığının mükemmel uyumunu bize gösterir. Yaradanımız gibi bir varlığı basitliğin tekilliğin içine sıkıştırmak yerine onun varlığının içindeki mükemmel uyuma bakmamız gerekir.
Hristiyanlar olarak Tevrat Zebur ve İncil’de bahsedilen bu gerçeğe inanıyoruz.

İSA’NIN TANRILIĞI

Genelde Kutsal Kitap’ın hiç bir yerinde İsa kendi ağzıyla bile bunu söylememiştir sözleri duyuyoruz fakat İsa Mesih kendi ağzından Tanrı olduğunu, Rab olduğunu söylemiştir.

İNCİL DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

Kitabı değiştirecek kişi veya kişiler; Kitabın o ana kadar yazılmış el yazmalarının tümünü bulup değişikliği hepsine uygulaması lazımdı bu da ancak bir zaman makinesi ile olur. Bu da mümkün değil demektir.

EŞCİNSELLİK

LGBTİ bir birey olma ve cinsel kimlik, kişiyi tanımlamaz. Kişiyi tanımlayan İsa Mesih’teki amacıdır. Kişi bu amacını bulamaz ise Eşcinselliği bir kimlik olarak görür, bu durum müjde aracılığı ile düzeltilebilir.