NE KADAR MERHAMET GÖSTERMELİYİZ?

Merhamet gösterip affetmek bir süreçtir. Tanrı, birini hemen bağışlayamayacağımızı bilir ve bunun için affetme konusunda atmamız gereken adımlara değer verir. Çünkü niyetimizin affetmek olması O’nu hoşnut eder.

CENNET & CEHENNEM

Cennet-Cehennem Tanrı’nın adaletinin ve sevgisinin ürünleridir. Cennet, Tanrı ile birlikte olmak isteyip bunun için dünyadaki yaşamına yön veren insanlar için var olan bir yerdir. Cehennem ise Tanrı’yı tanımak istemeyen ve yaşantılarını Tanrı’ya uygun yaşamayan kişiler içindir.

HRİSTİYANLIĞIN İSLAM’A BAKIŞI

İncil’e göre İsa Mesih sadece bir peygamber değil aynı zamanda Allah’ın yeryüzüne gelmiş Kelamıdır.
Çok basit görünen ama temelde her şeyi yerinden oynatabilecek bu iki nokta İslam ile Hristiyanlık arasındaki ilişkiyi derinden etkilemektedir.

PENTİKOST / KUTSAL RUH’UN GELİŞİ

Yaşanan bu olay, bir sürpriz ve olağanüstü bir tecrübe olsa da İsa Mesih’in Havarileri tarafından bilinmeyen bir olay değildi. Çünkü İsa Mesih çarmıha gerilmeden önce öğrencilerine Kutsal Ruh’un gelişinden ve amacından bahsedip şöyle demişti;

KİTAB-I MUKADDES’TE HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİ

“Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.”