HRİSTİYAN MEZHEPLERİ

Yazar: Özgür Uludağ

Siyasetin kirlettiği inanç, eninde sonunda amaçlarını kendi çıkarları ile karıştırır. Siyaset ile inanç iç içe olamaz, eğer olursa yukarıda tarihsel gerçekler ile açıklanan mezhep ayrılıkları ortaya çıkar. Protestanlık çıkar çatışmalarının getirdiği mezhepsel ayrılıkları kabul etmez. Protestanlığın ortak paydası şu gerçektir: İsa Mesih dünyaya gelen Rab’dir, ezeli ve ebedidir; bizim için ölmüş ve dirilmiştir, göksel yerde oturan Kraldır ve dünyamızı kurtarmak için tekrar dünyaya gelecektir.

MERYEM ANA’YA BAKIŞ AÇIMIZ

Yazar: İlyas Uyar

İsa Mesih’i odak noktasından çıkarmak Meryem Ana’nın ve diğer tüm iman kahramanlarının amaçlarının tam tersine hizmet eder. Meryem’i anlamak, Tanrımızı ve İsa Mesih’in tüm dünya için kendini feda eden anlayışını anlamaktan geçer.