HRİSTİYANLIĞIN ÖZÜ

Dolayısıyla insanın en büyük günahı bir meyve yemekten ziyade Tanrı’ya itaatsizlik ve Tanrı gibi olabilme arzusuyla hareket etmek olmuştur ve günümüzde de aynı günah birçok insan aracılığıyla devam etmektedir. Bu büyük ve üzücü itaatsizlik sonucu Tanrı’yla insan arasına çok derin ve büyük bir ayrılık girmiş, insan cezalandırılmış ve Tanrı’nın huzurundan atılmıştır. Bunun sonucu olarak sonsuzlara dek yaşamak için yaratılan insanoğlunun hayatına ölüm denen son girmiştir ve günah aracılığıyla ölüm tüm dünyaya yayılmıştır. Fakat sadece insan değil, bu olayda payı olan şeytan da onlarla beraber cezalandırılmıştır. Aynı zamanda Tanrı, insanı huzurundan atarken ve yılan kılığındaki şeytana altına girmiş olduğu laneti açıklarken tüm dünyayı ilgilendiren büyük bir haberi de tam o anda ilan etmiştir; ‘‘Kadının soyu şeytanın başını ezecek’’ (Yaratılış 3:15).
Kadının soyu olan İsa Mesih Ölüp 3 gün sonra Dirilmesiyle günahların bağışlanmasını sağlamış bizlere kurtuluş yolu sunmuştur.

4 İNCİL Mİ VAR? / NEDEN İNCİL’İ İSA YAZMADI?

İncil olarak bilinen Yeni Antlaşma kitabında 27 kitapçık vardır. Bu kitapçıklardan ilk dördünün ismi Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olarak bilinir. Bu ilk 4 kitapçık İncil’in kendisi değil İncil’i oluşturan parçaların ilk dördüdür ve İsa’nın hayatını aktarır. Her bir kitapçığın vahiy edilmesindeki işlev farklıdır, fakat bu kitapçıkların amaçları aynıdır. Bütün İncil, İsa Mesih’in tüm dünyayı günahtan kurtaran varlığını açıklamayı amaç edinmiştir. 

MİSYONERLİK NEDİR?

Misyonerlik eylemi ile Tanrı’nın sözünü duyurmaya çalışıyoruz. Bize iyi gelen bir ilacı, bizi kurtaran gerçeği herkese duyurmak istiyoruz. Ancak bunu kimsenin özgürlük alanlarına girmeden,kimseyi  rahatsız etmeden, rencide etmeden ya da başka inançları kötülemeden yaparız. İçimizdeki sevincin nedenini soran insanlara bir cevap olarak paylaşırız.

TANRI NASIL İNSAN OLUR?

İnsanoğlunu sapmış yolundan döndürebilmek için yapılabilecek ne varsa Rab tarafından yapılmıştır. Yolun ortasında kalmış birini kurtarmak için size araba çarpma pahasına yola atılır mısınız? RAB yapabilir.