RAB’BİN SOFRASI / KOMÜNYON

Okuma Süresi: 4 Dakika Rab’bin Sofrası, İsa tarafından ölmeden önce Hristiyanlara verilen bir anma törenidir. Bu tören İsa’nın ölümünü ve dirilişini anmak üzere tüm kiliselerde yapılır ve kiliselerdeki ibadetin merkezinde bulunur.

HRİSTİYANLAR GÜNAH İŞLEMEKTE ÖZGÜR MÜ?

Okuma Süresi: < 1 dakika İncil’e göre eğer bir kişi İsa Mesih’i tanır, kabul eder ve günaha karşı hayatında bir tavır geliştirmek için istek duyarsa, buna doğruluk eylemi denir. Bu sayede Tanrı günahı yenişinize değil, gidiş yolunuza, yani uğraşınıza değer verir.
“Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih’le birlikte ölmüşsek, O’nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.” (Romalılar 6:7-8)