BOŞANAN KADINLA EVLENEN ZİNA ETMİŞ OLUR MU?

Evlilik, Allah’ın ortaya çıkarmış olduğu kurumların başında geliyor. Yaratılış kitabının ilk bölümlerinde Tanrı, kadın ve erkeği yaratıp onları tek beden haline getirmiştir. Daha sonra onlara verimli olun çoğalın buyruğunu vererek evliliğin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamıştır.

Ancak insanın yüreğindeki günah zaman içerisinde evliliği de kirletmiştir. Tanrı evliliği, onu oluşturan kişiler boşansın veya ayrılsınlar diye yaratmadı. İnsanlar da boşanmak için evlenmezler ama boşanmak evlilikten kurtulmak için bir yol olarak görülmekte. Hristiyanlık inancında zina dışında boşanmak yoktur. Eski Antlaşma’da boşanmak konusunda çok sert ayetler vardır. Bunların en başında Malaki 2:16 ayeti gelir ve şöyle söyler: “…ben (Tanrı) boşanmadan nefret ederim.

 

Evlilik ve boşanma konularında daha çok bilgi almak isterseniz forumda yer alan diğer yazılarımızı okuyabilirsiniz. Bu yazıda daha çok boşanan bir kadınla evlenme konusunu konuşacağız.

İncil’de Matta 5:31-32 ayetlerini okursanız boşanmanın sadece erkek için geçerli olduğunudüşünebilirsiniz; hatta ayetten kadınlara haksızlık yapıldığı anlamını da çıkarabilirsiniz. Şimdi beraber bu konuyu inceleyelim.

 

İsa Mesih hizmetine başladığı zaman öğrencilerine kendisinin oluşturduğu yeni yolu anlatmaya çalışıyordu. İncil’de, İsa’nın öğrencilerine Yasa ile kendisi arasındaki ilişkiyi öğrettiğini okuruz. Matta kitabının 5. bölümünden ve 7. bölümüne kadar olan kısım  “Dağdaki Vaaz” olarak bilinir. İsa bu pasajlarda “Yasa” ile bu yeni yolun arasındaki bağlantıyı anlatmıştır. Bu bölümler içerisinde bizim yazımızı ilgilendiren ayetler Matta 5:31-32 ayetleridir:

            “Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin’ denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.”

 

Bu ayetler, Tevrat’ta bulunan Yasa’nın Tekrarı 24:1-4 ayetleri ile bağlantılıdır.

“Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa, kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse, ikinci kocası da ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp verir, onu evinden kovarsa ya da ikinci adam ölürse, kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu RAB’bin gözünde iğrençtir. Tanrınız RAB’bin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin.”

Bu ayetlerde İsa Mesih’in boşanma belgesinden bahsettiğini okuruz. İsa, Musa’nın zamanında verilen boşanma belgesinin, Tanrı tarafından onaylanmadığına ancak İsrail halkı tarafından ortaya çıkarıldığına işaret eder.  İsa bu açıklamadan sonra, “boşanmış bir kadınla evlenen zina etmiş olur” der. Yasaya göre erkek, kadında yakışıksız[1] bir durum görürse onu boşayabilirdi. Yasa boşanma hakkını kadına değil de erkeğe verir. Yasa’nın Tekrarı ve Matta’da yer alan ayetlere bakıldığında haksızlık varmış gibi görünebilir ama Kutsal Kitap’ın bütünlüğüne baktığımız zaman ayetler daha iyi anlaşılıyor.

 

Matta’da yer alan ayetlerin yanı sıra Markos 10:10-11 ayetlerine bakalım:

“Öğrencileri evde O’na yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara, “Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur” dedi. “Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.”

Bu ayetlere göre sadece boşanan erkek değil, boşanan kadın da zina etmiş olur. Boşanma ve başkasıyla evlenme her iki cins için de zina anlamına gelir.

 

Eski Ahit, Yeni Ahit’e göre daha radikal gibi görünmektedir. Ancak İsa geldiğinde Eski Ahit’te yer alan kuralları daha net bir şekilde yüreğe indirgedi, bu nedenle Eski Ahit’te yer alan “yakışıksız” kelimesi yerine “zina dışında boşanma olmaz” cümlesini görürüz. İsa böylece Tanrı’nın boşanmaya bakışını netleştirir.

Kutsal Kitap boşanma konusunda ne kadına ne de erkeğe herhangi bir haksızlığa yer vermeden erkek kadın arasındaki dengeyi sağlamıştır. Zina dışında boşanma yoktur.

 

1.Korintliler 7:12-15 ayetleri şöyle söyler:

“Geri kalanlara Rab değil, ben söylüyorum: Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, onu boşamasın. Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa, kadın onu boşamasın. Çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla, iman etmemiş kadın da imanlı kocası aracılığıyla kutsanır. Yoksa çocuklarınız murdar olurdu. Ama şimdi kutsaldırlar. İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kız kardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı. Ey kadın, kocanı kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun? Ey erkek, karını kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun?

Bu ayetlerde vurgu yapılan hem erkek hem de kadındır. Verilen buyruk her ikisine de verilir ve her ikisini de kapsar.

 

Sonuç olarak, Kutsal Kitap’ta boşanma konusunun net bir şekilde açıklandığını görüyoruz:   Zina dışında boşanma kesinlikle yasaktır. Bu durum hem kadın hem de erkek için geçerlidir. Ayrıca, Kutsal Kitap ayetlerini yorumlarken aynı konuyla ilgili bütün ayetleri inceleyerek bir yorum çıkarabiliriz, tek bir ayete bakarsak ortaya çok farklı ve yanlış yorumlar çıkarılabilir.

Rab İsa Mesih’in kurtaran lütfu sizinle birlikte olsun.


[1] Bu cümlede cinsel günahlardan bahsedilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir