ZİNA NEDEN GÜNAH? NİKAH OLMAK ZORUNDA MI?

Okuma Süresi: 6 Dakika Tek beden olmak, tek bir kişi gibi olmak, fiziksel olarak mümkün olmasa da ruhsal açıdan kesin bir bağlılık, sadakat, sevgi ilişkisini belirtmek için kullanılmış bir söz öbeğidir. Eşler birbirleri ile evlendiklerine her iki birey varlıklarının birbirlerine ait olduğuna dair bir söz verirler.

BEKAR KALMAK EVLİ OLMAKTAN İYİ MİDİR?

Okuma Süresi: 6 Dakika Evli kişilerin Hristiyan olarak sorumluluklarının hayati parçası eşlerine ve çocuklarına bakmaktır. Bu zaman alır, bu nedenle insanlara tanıklık etmek, bir kampa yardım etmek, kilise muhasebesini yapmak veya bir İncil çalışmasına liderlik etmek için harcayacağımız zamanı evimize ayırmamız gerekir. Bekar insanların böyle şeylere vermek için daha fazla zamanları var. Bazıları kendilerini hizmete adamak için bilinçli olarak bekar kalmayı tercih ediyor. Böylece Tanrı’nın göksel ve tüm dünyayı ilgilendiren planı için daha fazla vakit ayırabiliyorlar. Böylesi, dünya için daha az kaygı ama Rab’bin işi için daha fazla kaygı çekmenin iyi bir yoludur.

HRİSTİYANLIKTA ÇOK EŞLİLİK

Okuma Süresi: 4 Dakika Evlilik iki kişinin birbirine olan bağlılığı demektir. Bağlılık kelimesi ‘sadakat’ kavramı ile birebir ilişkilidir. Bu yüzden evlilik, bağlılık ve sadakat gibi iki önemli erdeme dayanmaktadır. Aynı şekilde ayete bakarak, evliliğin dışındaki ilişki zina olarak nitelenmektedir. Evlilik, kadın veya erkekten birinin ölümü ile sonuçlanır. Evlilik ilişkisi ayetlerde görüldüğü üzere iki kişinin aralarında yaptıkları ve birbirlerini bağlayan antlaşmaya benzetilmiştir.

EVLİLİK NEDİR?

Okuma Süresi: 5 Dakika Hristiyanlar olarak toplumun aile değerlerinin, evliliğin ilk yaratıldığı zamanki değerleri içermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çekirdek ailenin ahlak yapısı tüm toplumun ahlak yapısını belirler. Tanrı’nın yaratmış olduğu evliliğin barındırdığı kavramlara verilen değer tüm toplumu ilgilendirir. Bu yüzden evlilik kurumu sadece  eşleri değil tüm toplumu ve gelecek nesilleri bağlar.