Hakkımızda - Hristiyan Forum

Hakkımızda

 

İnanç Bildirgemiz

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyi yaratan, her şeye kadir tek Tanrı’ya inanıyoruz.

Bütün çağlardan önce Baba’da olan, Tanrı’dan Tanrı, Işık’tan Işık, Gerçek Tanrı’dan Gerçek Tanrı, Kendiliğinden var olan, Yaratılmamış, Baba ile aynı özden olan, Tanrı’nın oğlu İsa Mesih’e inanıyoruz.

Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı.

Kurtuluşumuz için O, göklerden geldi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem’den vücut buldu ve İnsan oldu. Pontius Pilatus zamanında çarmıha gerildi. Acı çekti ve gömüldü. Kutsal Yazılar uyarında üçüncü gün dirildi. Göğe yükseldi ve Baba Tanrı’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde yeniden gelecek ve O’nun Krallığı hiç son bulmayacaktır.

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u insanı aydınlatır ve kişinin tövbe edip iman ettiği anda yeniden doğmasını sağlar. O anda iman eden kişi Kutsal Ruh’la mühürlenir. Bu, sonsuz kurtuluş güvencesi sağlar. Kutsal Ruh imanlının içinde yaşar ve kutsal bir hayat sürdürmesi için her yönden etkindir.

İsa Mesih Tanrı’nın ezeli-ebedi Sözü (Kelâmıdır)’dür. Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir insan olarak gelmiştir. Bu doğrultuda Tanrı’nın Oğlu unvanı verilen İsa Mesih, insanların günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta ölmüş, üçüncü gün ölümü ve Şeytan’ı yenerek dirilmiştir. Bu kurban, insanı günahın ceza ve köleliğinden arındıracak güçtedir. Bütün insanları sonsuza dek kurtarmak için tümüyle gerekli, yeterli ve yetkindir.
(Yuh.1:1,12-14; Ro.5:18; 1.Ko.15:3-4; İbr.5:9-10;…)

Tövbe eden insan, günaha sırt çevirip kendi iyi işlerine dayanmadan, ancak ve ancak çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’e iman etmekle Tanrı’nın lûtfuyla aklanır. İmanlı, kurtulmuş olmasının sonucu olarak, Rab’bin önceden hazırladığı ve O’nu hoşnut eden iyi işlerin yolunda yürür. (Efesliler 2:8-10)

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren, Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen, peygamberler aracılığıyla konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

Tek, kutsal, evrensel ve elçisel Kiliseye inanıyoruz. Tek bir vaftizi tanıyoruz. Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz.

Rab İsa Mesih, topluluğunu kendi yanına alıp götürmek, gözle görülür bir biçimde öz insansal bedeniyle yeryüzüne kudret ve görkemle dünyayı yargılamak ve egemenliğini kurmak için tekrar gelecektir.

Amin!

İlkelerimiz

  1. Farklı inançlara ve düşüncelere, teolojilere saygı duyan, saygın varlığı ile Tanrı’ya hizmet eden, okuyucularını her anlamda önemseyen, onlara değer veren bir siteyiz!

  2. Hristiyan Forum olarak, İsa Mesih’in Dağdaki Vaazı etrafında şekillenen ahlak anlayışını benimsiyoruz.

  3. Yazarlarımız, Kutsal Kitap’ta açıklanmış müjdeyi kabul eden kişilerdir, farklı kilise kültürlerinden gelen yazarlar sitemize katkıda bulunmaktadır.