BAĞIMLILIKLAR

Okuma Süresi: 4 Dakika Bağımlılıklardan özgür olmak yalnızca İsa Mesih’le gerçekleşir. Eğer İsa Mesih’e gelip tüm sorunlarımızı ve bağımlılıklarımızı itiraf ederek diz çökersek bizi arındıracaktır. Kutsal Ruh ile yeni bir yaşam sağlayıp bizi temiz bir yaşama kavuşturacaktır. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. (Filipililer 4:13)

LUT & KIZLARI / DAVUT & BATŞEVA

Okuma Süresi: 7 Dakika Kutsal Kitap’ı açıp okuduğumuzda hiç beklemediğimiz kişilerin büyük günahlar işlediğini görürüz. Hatta, bu kişilerin günah işlemesi ‘Kutsal Kitap’ın ismindeki ‘Kutsal’ kelimesine uymaz diye düşünüyoruz. Çünkü bize göre ‘kutsal’ insanlar günah işlemezler. Birçok kişiye göre Davut ve Lut bu kutsal kişiler arasındadır.

HRİSTİYAN İŞ AHLAKI

Okuma Süresi: 5 Dakika Hristiyan ahlak anlayışı bir bütündür. Dengeli ve tamamlanmış bir kişi, yaşamının her bir ayrıntısında uyumu yakalamış, her alanda etik ilkelere uygun bir şekilde yaşayan insandır.

HRİSTİYANLAR GÜNAH İŞLEMEKTE ÖZGÜR MÜ?

Okuma Süresi: < 1 dakika İncil’e göre eğer bir kişi İsa Mesih’i tanır, kabul eder ve günaha karşı hayatında bir tavır geliştirmek için istek duyarsa, buna doğruluk eylemi denir. Bu sayede Tanrı günahı yenişinize değil, gidiş yolunuza, yani uğraşınıza değer verir.
“Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih’le birlikte ölmüşsek, O’nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.” (Romalılar 6:7-8)

HRİSTİYANLIK İNANCI AHLAK ANLAYIŞINI NEREDEN ALIYOR?

Okuma Süresi: 2 Dakika Ahlaksızlık her yerdedir… Bizler kendi kültürlerimizden sıyrılıp İsa Mesih’in bizlere verdiği kültürde yaşamak için hayatlarımızı O’na adadık. Bu yüzdendir ki Avrupa’nın ya da inancı kağıt üzerinde “Hristiyan” görünen herhangi bir toplumun ahlaksızlığı Hristiyanlık inancını yansıtan bir durum değildir. Ahlaksızlık Avrupa’dan değil, insanın fıtratında olan günahın etkisiyle ortaya çıkar.