HRİSTİYANLAR YAHUDİLERİ NASIL GÖRÜRLER?

Okuma Süresi: 6 Dakika Hristiyanlar, Yahudilere Kutsal Kitap lensinden baktıklarında Tanrı tarafından seçilmiş ve ataları aracılığıyla hala sevilen bir halk olduklarını görür. Ancak İncil’den İsrail halkı için başka şeyler de okuruz. İncil’e göre İsrail Halkı tarih boyunca yaptıkları hatalara bir yenisini daha ekleyerek, sürçme taşında yani Mesih İsa’da sürçen, Tanrı’nın lütfundan uzaklaşan ve hala Tanrı’ya giden yolu bulmaya çalışan bir halk görmektedirler. Hristiyanlar, diğer inançtaki uluslara Mesih adını ulaştırmaya çalıştıkları gibi Yahudi halkına da Müjdeyi ulaştırmaya çalışmaktadırlar.

YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK ARASINDAKİ FARKLAR

Okuma Süresi: 8 Dakika Yahudilerin Kutsal Kitaplarının adı Tanah’dır. Hristiyanlar Tanah’ı olduğu gibi kabul eder ve bu kitap ‘Eski Antlaşma’ dedikleri Kutsal Kitaplarının ilk yarısını oluşturur. Tanah ile Eski Antlaşma arasındaki tek fark  bazı kitapların diziliş sıraları ve isimlendirmeleridir (Yahudiler 24, Hristiyanlar 39 bölüme/kitaba ayırırlar). Hristiyanların Kutsal Kitap’ının ikinci kısmı toplumumuzda İncil diye adlandırılan Yeni Antlaşma’yı içerir. Musa tarafından yazılan Tevrat (Tora), Tanah’ın (aynı şekilde Eski Antlaşma’nın) ilk 5 kitabıdır.

MORMONLUK (SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ)

Okuma Süresi: 10 Dakika Sürekli bir ormana gidip dua eden ve Tanrı’nın yönlendirişini arayan Joseph Smith, bu yaptığı ziyaretlerden birinde ilk görümünü gördüğünü iddia eder. Yaşadığını iddia ettiği bu deneyimi, Pavlus’un, Şam yolunda İsa Mesih’le karşılaştığı ana benzetip kendisinin de buna benzer bir şekilde İsa Mesih’le görüştüğünü düşünür.

İSLAM İLE HRİSTİYANLIK İNANÇLARI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Okuma Süresi: 6 Dakika Bu üç temel konu İslam ve Hristiyanlık inancını birbirinden ayırmaktadır. Bu üç nokta her iki inancın temel taşlarından olduğu için bir kişinin bu üç noktadan herhangi birini kendi inancından farklı bir şekilde kabul etmesi dinden çıkması ve inancını inkar etmesi anlamına gelir. Her iki inancın da bu konudaki düşünceleri aynı anda doğru olamaz. Bu nedenle iki inancı da doğru bir şekilde okuyup araştırmak ve öğrenmek gerekir.

HRİSTİYANLIĞIN İSLAM’A BAKIŞI

Okuma Süresi: 4 Dakika İncil’e göre İsa Mesih sadece bir peygamber değil aynı zamanda Allah’ın yeryüzüne gelmiş Kelamıdır.
Çok basit görünen ama temelde her şeyi yerinden oynatabilecek bu iki nokta İslam ile Hristiyanlık arasındaki ilişkiyi derinden etkilemektedir.