MORMONLUK (SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ)

Okuma Süresi: 10 Dakika Sürekli bir ormana gidip dua eden ve Tanrı’nın yönlendirişini arayan Joseph Smith, bu yaptığı ziyaretlerden birinde ilk görümünü gördüğünü iddia eder. Yaşadığını iddia ettiği bu deneyimi, Pavlus’un, Şam yolunda İsa Mesih’le karşılaştığı ana benzetip kendisinin de buna benzer bir şekilde İsa Mesih’le görüştüğünü düşünür.

İSLAM İLE HRİSTİYANLIK İNANÇLARI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Okuma Süresi: 6 Dakika Bu üç temel konu İslam ve Hristiyanlık inancını birbirinden ayırmaktadır. Bu üç nokta her iki inancın temel taşlarından olduğu için bir kişinin bu üç noktadan herhangi birini kendi inancından farklı bir şekilde kabul etmesi dinden çıkması ve inancını inkar etmesi anlamına gelir. Her iki inancın da bu konudaki düşünceleri aynı anda doğru olamaz. Bu nedenle iki inancı da doğru bir şekilde okuyup araştırmak ve öğrenmek gerekir.

HRİSTİYANLIĞIN İSLAM’A BAKIŞI

Okuma Süresi: 4 Dakika İncil’e göre İsa Mesih sadece bir peygamber değil aynı zamanda Allah’ın yeryüzüne gelmiş Kelamıdır.
Çok basit görünen ama temelde her şeyi yerinden oynatabilecek bu iki nokta İslam ile Hristiyanlık arasındaki ilişkiyi derinden etkilemektedir.

KİTAB-I MUKADDES’TE HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİ

Okuma Süresi: 10 Dakika “Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.”

BARNABAS VE HANOK KİTAPLARI

Okuma Süresi: < 1 dakika Barnabas İncili’nin içeriğini okursanız, bu yazıların tarihsel gerçekler ile örtüşmediğini hemen fark edebilirsiniz. Barnaba İncili, İsa Mesih’ten yaklaşık olarak 1500 ile 1700 yıl sonra yazılmış tarihsel ve coğrafi sorunlar içeren bir metindir.