SEÇİMLERİN SONUCU

Yazar: Rüzgar Ümit Baysal

İnsan ırkı, Adem ve Havva’dan itibaren hep bir seçim yapmak zorunda kalmıştır. Bu seçimler bizi kimi zaman yaşama kimi zaman ise ölüme götürmüştür. Dünyada sanayileşme akımı başladığı zamandan bu yana insanlar, kendilerini yönetecek kişileri kendileri seçmeye başlamıştır. Ülkemizdeyse Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte bizim de seçim maratonumuz başlamıştır.

METİN ELEŞTİRİSİ

Yazar: İlyas Uyar

İncil’in doğruluğu ve gerçekliği çağlar boyunca araştırılmıştır. Her Hristiyan okuduğu Kutsal Kitap’ın günümüze nasıl ulaştığını bilmelidir. Hayatını İncil’in prensipleri üzerine kurmuş her Mesih imanlısı, İncil’in doğruluğunu araştırmaya istekli olmalıdır. İncil’in tarihi ve edebi olarak günümüze sağlam ulaşıp ulaşmadığı araştırılmalı ve anlaşılmalıdır; bir sır olarak kabul edilip saklanmamalıdır.

BİR HRİSTİYAN İNTİHAR EDEBİLİR Mİ?

Yazar: İlyas Uyar

Tanrı’ya iman eden herkes cennete gidecek diyorsunuz, ancak bu kişi kendi canını almış olsa da yine de cennete gidecek mi?

İntihar için yapılan araştırmalarda verilen tanımlardan biri şöyledir: Ölüme götüreceğini bilerek, kurban tarafından girişilen olumsuz eylemin doğrudan veya dolaylı olarak meydana getirdiği ölüme intihar denir. 

MİSYONERLİK NEDİR?

Yazar: Soner Tufan

Misyonerlik eylemi ile Tanrı’nın sözünü duyurmaya çalışıyoruz. Bize iyi gelen bir ilacı, bizi kurtaran gerçeği herkese duyurmak istiyoruz. Ancak bunu kimsenin özgürlük alanlarına girmeden,kimseyi  rahatsız etmeden, rencide etmeden ya da başka inançları kötülemeden yaparız. İçimizdeki sevincin nedenini soran insanlara bir cevap olarak paylaşırız.

HRİSTİYANLARIN EVRİM İLE SORUNU NEDİR?

Yazar: İlyas Uyar

Tek hücreli canlıdan zeka olarak karmaşık yapıya sahip olan insana doğru oluşan çizgide insanın fiziksel evrimini görürüz ancak insan sadece fiziksel olarak evrilmemiştir. İnsanın iç dünyasının evrim sürecinde nasıl oluştuğu konusu evrim teorisi için hala bir soru işaretidir.