MİSYONERLİK NEDİR?

Kelime anlamı olarak misyon, ”görev” misyoner ise, ”bu görev için atanan kişi” anlamına gelmektedir. Aslında çok geniş bir kavramdır. Sosyal yaşam açısından bakıldığında her felsefi düşüncenin ya da eylemin bir misyonu ve de bu amaca hizmet eden misyonerleri mevcuttur.¹

Misyonerlik ne kötü bir şeydir ne de suçtur. Suç olmasının ötesinde, inancını ifade etmek ve duyurmak anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasada da belirtildiği şekilde, Hristiyanlar ilgilenen ve soran herkes ile müjdeyi paylaşabilir. 

 

Misyonerlik eylemi ile Tanrı’nın sözünü duyurmaya çalışıyoruz. Bize iyi gelen bir ilacı, bizi kurtaran gerçeği herkese duyurmak istiyoruz. Ancak bunu kimsenin özgürlük alanlarına girmeden,kimseyi  rahatsız etmeden, rencide etmeden ya da başka inançları kötülemeden yaparız. İçimizdeki sevincin nedenini soran insanlara bir cevap olarak paylaşırız.

 

Tanrı’da yaşayan ve ışıkta yürüyen Hristiyanlar iyi bir tanıklık ortaya koyar. İnsanlar hayatın acıları içinde kıvranırken, umutsuz ve kararsızlık içinde oradan oraya sürüklenirken umut içinde, güvenle ve sevinçle yaşayan Mesih imanlılarını gördüklerinde bunun sebebini soracaklardır. Bunu sorduklarında bizi zaferli bir şekilde yürüten Tanrı’yı ve herkese kurtuluş sağlayan sevgisini duyurmak bize sadece sevinç verir.  Yalnızca biz Hristiyanların değil, herkesin sahip olduğu inancı, düşünceyi ve fikri misyoner gibi duyurmaya çalıştığını görürüz; herkes inandığı veya düşündüğü şeyi açıklamakta serbesttirve bu da herkesin en doğal hakkıdır. Anlatılanları beğenmesek de tahammül etmek ortak yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir. İnsanlar Hristiyanların inancını anlatmasını, yani misyonerlik yapmasını her ne kadar tehlikeli bulsalar da (ya da başka güçlerin yönlendirişi ile gerçekleştirdiklerini ifade etseler de) bunun gerçekle ilgisi yoktur.

 

Herkesin birbirine tahammül etmeyi ve birbirinin fikirlerine katılmasa bile fikrini ifade etme hakkına saygı göstermeyi öğrenmesi daha esenlik içinde yaşanacak bir toplumun temellerini atacaktır.


Misyonerlik kişinin kendi inancını anlatmasıdır, bu herhangi bir inanç olabilir. Kişi Budizm inancını anlatıyorsa da, Müslümanlık inancını anlatıyorsa da misyonerlik yapıyordur. Bu Hristiyanlığa özgü bir durum değildir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir