HRİSTİYANLAR GÜNAH İŞLER Mİ?

Okuma Süresi: 4 Dakika İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. (Romalılar 7:18-20)
Benliğin devreye girdiği an, bizim “bunu sadece ben yapabilirim” dediğimiz zamandır. Günaha karşı olan savaşımızda, kendimizi güçlü görüp, hiçbir yardım almaksızın her şeyi yapabileceğimize inandığımız zaman, aslında mağlubiyete kapı açmış oluruz.

HRİSTİYAN MEZHEPLERİ

Okuma Süresi: 6 Dakika Siyasetin kirlettiği inanç, eninde sonunda amaçlarını kendi çıkarları ile karıştırır. Siyaset ile inanç iç içe olamaz, eğer olursa yukarıda tarihsel gerçekler ile açıklanan mezhep ayrılıkları ortaya çıkar. Protestanlık çıkar çatışmalarının getirdiği mezhepsel ayrılıkları kabul etmez. Protestanlığın ortak paydası şu gerçektir: İsa Mesih dünyaya gelen Rab’dir, ezeli ve ebedidir; bizim için ölmüş ve dirilmiştir, göksel yerde oturan Kraldır ve dünyamızı kurtarmak için tekrar dünyaya gelecektir.

KADINLAR BAŞÖRTÜSÜ TAKMALI MI?

Okuma Süresi: 6 Dakika Başörtüsü konusu, Hristiyan teolojisinde zorlamaya dayalı ve mecburiyet getiren bir giyim aksesuarı değildir. Ancak kişinin yürek tutumu ve davranışlarının Tanrısal bir ağırlık içeriyor olması Hristiyan toplumu ve kültürü için bir zorunluluktur. Başörtüsü konusu Hristiyan kültürünün ve yaşam tarzının bir bölümünü oluşturur ve sadece kadınlar için değildir. İncil’in bütününde erkek, kadın, aile, bekar, genç, yaşlı her bir bireyin sorumlulukları ve kültür ile ilgili yapması gerekenler vardır.

HRİSTİYANLIĞIN İSLAM’A BAKIŞI

Okuma Süresi: 4 Dakika İncil’e göre İsa Mesih sadece bir peygamber değil aynı zamanda Allah’ın yeryüzüne gelmiş Kelamıdır.
Çok basit görünen ama temelde her şeyi yerinden oynatabilecek bu iki nokta İslam ile Hristiyanlık arasındaki ilişkiyi derinden etkilemektedir.

Nijerya’da Binlerce Hristiyan Öldürüldü

Okuma Süresi: 3 Dakika “İNSANLAR ÖLMESİN”, inandığımız gerçek budur. Dünyanın neresinden olursa olsun insanlar savaşın, nefretin, öç almanın sonucunda birbirlerini öldürüyorsa ve biz sadece taraftarı olduğumuz kişilerin canları için endişeleniyorsak, sonu gelmeyen bir nefret döngüsünün içerisinde kaybolacağız.