HRİSTİYANLIK İNANCI AHLAK ANLAYIŞINI NEREDEN ALIYOR?

Yıllarca Hristiyanların ahlak anlayışının Avrupa, Amerika gibi ülkelerin kültürel yozlaşması sanan bir anlayışa karşı, Hristiyan ahlak anlayışının toplumsal değerlere göre değerlendirilemeyeceğini açıklamaya çalıştık.

 

‘’Hristiyanlık Ahlak Anlayışını Nereden Alıyor?’’ sorusuna yanıt vermeye başlamadan önce, “Avrupa ahlaksızdır ve  Avrupalılar da Hristiyandır yaklaşımının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtmekte yarar vardır.

 

Ahlaksızlık her yerde, tüm toplumlarda vardır. Bazı yerlerde üstü kapalı olduğundan belli olmasa da bazı yerlerde daha açık bir şekilde görünür.

Sodom ve Gomora’ya baktığımızda ahlaksızlığın had safhada olduğuna tanık oluruz. Sodom ve Gomora şehirlerindeki ahlaksızlık öyle derin, öyle çirkin ve öyle kötü bir şekilde yaşanıyordu ki, Tanrı’nın insanları yarattığına pişmanlık duyduğunu okuruz.

Elbette Tanrı zamanın üstünde olduğu için her şeyi bilir; ancak insanlığın durumunun ne kadar vahim olduğunu ve bundan dolayı hissettiği duyguyu görebilmek açısından böyle bir cümleyi okuyoruz.

 

Avrupa’yı “ahlaksız” olarak damgalamak diğer ahlaksızlık içinde yaşayan insanlığa da hakaret olur. Tabii ki Avrupa’nın daha görünür, daha serbest ve daha açık olarak sürdüğü; kimilerine göre ahlaksız olarak değerlendirilen hayatı hemen hemen her toplum benzer şekilde ya da üstü kapalı bir şekilde yaşamaktadır.

 

 Mesele toplumlarla ilgili değildir, mesele günahla ilgilidir.

 

Günah dünyaya gelip insanları esir aldıktan sonra, bizler  iyi olmayı, iyi eylemlerde bulunmayı istesek de bunu başaramıyoruz. Çünkü insanın bunu tek başına yapması imkansızdır.Bu nedenle Tanrı ile yürümemiz, Tanrı’nın sözüne bakmamız ve O’nun ruhunun yönlendirişiyle yaşamamız gerekir. Bu sayede Hristiyan ahlak anlayışına uygun bir yaşantı süreriz. 


Ahlaksızlık her yerdedir… Bizler kendi kültürlerimizden sıyrılıp İsa Mesih’in bizlere verdiği kültürde yaşamak için hayatlarımızı O’na adadık. Bu yüzdendir ki Avrupa’nın ya da inancı kağıt üzerinde “Hristiyan” görünen herhangi bir toplumun ahlaksızlığı Hristiyanlık inancını yansıtan bir durum değildir. Ahlaksızlık Avrupa’dan değil, insanın fıtratında olan günahın etkisiyle ortaya çıkar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir