HRİSTİYANLIK İNANCI AHLAK ANLAYIŞINI NEREDEN ALIYOR?

Ahlaksızlık her yerdedir… Bizler kendi kültürlerimizden sıyrılıp İsa Mesih’in bizlere verdiği kültürde yaşamak için hayatlarımızı O’na adadık. Bu yüzdendir ki Avrupa’nın ya da inancı kağıt üzerinde “Hristiyan” görünen herhangi bir toplumun ahlaksızlığı Hristiyanlık inancını yansıtan bir durum değildir. Ahlaksızlık Avrupa’dan değil, insanın fıtratında olan günahın etkisiyle ortaya çıkar.