PEYGAMBERLER GÜNAH İŞLER Mİ?

Hristiyanlar bütün insanların günahlı olduğuna inanır ve buna bütün peygamberleri de dahil eder . Kutsal Kitap’ı açıp okuduğumuz zaman büyük peygamberlerin günahlarına rastlarız.

HRİSTİYAN İNANCINDA KURBAN

Öncelikle Hristiyanların neden kurban kesmediğine dair bir yanıt verebilmek için kurbanın ne olduğuna bakmamız yerinde olur. İlk olarak kurbanı, Tanrı’nın kutsal varlığına yaklaşmak için kullandığımız bir araç olarak düşünebiliriz. Tanrı’ya yaklaşma eylemi geçmişten bugüne kadar Tanrı’ya sunmak üzere kesilen hayvanlar aracılığıyla yerine getirilmeye çalışıldı. Âdem ve Havva’nın işlediği günah sonrası Tanrı ile insan arasına ayrılık girdi, günah girdi ve dolayısıyla tamamen kutsal olan Tanrı’ya yaklaşabilmek için günahlardan arınmak gerekiyordu.

HRİSTİYANLIK AHLAK ANLAYIŞINI NEREDEN ALIYOR?

Ahlaksızlık her yerde… Bizler kendi kültürümüzden çıkıp İsa Mesih’in kültüründe yaşamak için hayatlarımızı İsa Mesih’e adadık. Bu yüzdendir ki Avrupa’nın yada inancı kağıt üzerinde ‘Hristiyan’ görünen her hangi bir yerin ahlaksızlığı Hristiyanlık inancını yansıtan bir durum değildir.

KÖTÜLER NEDEN HEP KAZANIYOR?

Tanrı kötülük yapanları görür ama cezalandırmaz diyen birçok kişiler ile karşılaşıyoruz ancak bu çok iddialı bir söz, çünkü RAB’bin yaptığı tüm işleri bilmiyoruz. Kötüler ile nasıl uğraştığını ve iyiler ile nasıl ilgilendiğini bilmiyoruz. Kötü birinde bir değişim şansı görürse onu cezanlandırmaktan çok onu kendisine çekmek için yollar arayabilir.