Hristiyanları Aşağılayalım Selfisi

Hristiyanlık ile ne alıp veremediğiniz var? Boynunuza taktığınız haç ile her türlü ahlaksızlığı pisliği yapıp buna “inanç” demek, aksesuar olarak kullanmak veya buna komedi malzemesi demek akılsızlıktır. Türk toplumunu oluşturan, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ahlaki kurallar vardır. Bu kuralları sokakta, evde dile getiriyoruz, bu kuralları kendimiz ve kendi inancımız için geçerli sayıyoruz ancak iş para kazanmaya, inançlar üzerinden prim yapmaya gelince biz o evdeki inançlı adam olmuyoruz.

HRİSTİYANLIĞIN İSLAM’A BAKIŞI

İncil’e göre İsa Mesih sadece bir peygamber değil aynı zamanda Allah’ın yeryüzüne gelmiş Kelamıdır.
Çok basit görünen ama temelde her şeyi yerinden oynatabilecek bu iki nokta İslam ile Hristiyanlık arasındaki ilişkiyi derinden etkilemektedir.

KİTAB-I MUKADDES’TE HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİ

“Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.”

HRİSTİYANLIĞIN ÖZÜ

Dolayısıyla insanın en büyük günahı bir meyve yemekten ziyade Tanrı’ya itaatsizlik ve Tanrı gibi olabilme arzusuyla hareket etmek olmuştur ve günümüzde de aynı günah birçok insan aracılığıyla devam etmektedir. Bu büyük ve üzücü itaatsizlik sonucu Tanrı’yla insan arasına çok derin ve büyük bir ayrılık girmiş, insan cezalandırılmış ve Tanrı’nın huzurundan atılmıştır. Bunun sonucu olarak sonsuzlara dek yaşamak için yaratılan insanoğlunun hayatına ölüm denen son girmiştir ve günah aracılığıyla ölüm tüm dünyaya yayılmıştır. Fakat sadece insan değil, bu olayda payı olan şeytan da onlarla beraber cezalandırılmıştır. Aynı zamanda Tanrı, insanı huzurundan atarken ve yılan kılığındaki şeytana altına girmiş olduğu laneti açıklarken tüm dünyayı ilgilendiren büyük bir haberi de tam o anda ilan etmiştir; ‘‘Kadının soyu şeytanın başını ezecek’’ (Yaratılış 3:15).
Kadının soyu olan İsa Mesih Ölüp 3 gün sonra Dirilmesiyle günahların bağışlanmasını sağlamış bizlere kurtuluş yolu sunmuştur.

HRİSTİYANLIKTA KADININ YERİ

Kutsal Kitap, kadın ve erkeğe yaratılıştan bu yana roller biçmiştir. Kutsal Kitap’ta hiçbir zaman bir kimlik karmaşası göremezsiniz.
Kutsal Kitap’ta kadın ve erkeğin yaratılışında bir kimlik bunalımı yaşandığını görmeyiz. Bu sorunu yaratan yine biziz. Eğer kadının yeri erkek tarafından suistimal edilmemiş olsaydı ve Tanrı’nın başlangıçta hem kadına hem de erkeğe verdiği değer günümüzde kadına verilseydi bu konuları hiçbir zaman konuşmayacaktık.