BİR HRİSTİYAN İNTİHAR EDEBİLİR Mİ?

Tanrı’ya iman eden herkes cennete gidecek diyorsunuz, ancak bu kişi kendi canını almış olsa da yine de cennete gidecek mi?

İntihar için yapılan araştırmalarda verilen tanımlardan biri şöyledir: Ölüme götüreceğini bilerek, kurban tarafından girişilen olumsuz eylemin doğrudan veya dolaylı olarak meydana getirdiği ölüme intihar denir. 

Aynı araştırmada intihar ile ilgili verilen değerlendirmede Shneidman’a (1986) göre intihar; dayanılmaz acıları, ağrı sorunları olan, şaşırmış, bozulmuş, gücü zayıflamış benliğin çözüm arayıcı eylemidir. Bu eylemin farklı nedenlerle her zaman sonuca ulaşmadığı bir gerçektir.

Bu bağlamda intihar vakalarının birçoğunun umutsuzluk, çaresizlik gibi kavramlar ile kesiştiği görülebilir.

 

Bir Hristiyan intihar edebilir mi?

Bu soruyu, “bu eylemi gerçekleştirebilmesi mümkün müdür?” diye sorarsanız; intihar eylemini etrafınızdaki herhangi bir insanın yapabileceğini bilmelisiniz diye yanıtlayabiliriz.

 

Etrafınızda “yok canım o yapmaz” dediğiniz kişilerde bile bu eylemi gerçekleştirecek motivasyon kısa süre içerisinde uyanabilir. En yakın örnek olarak ünlü sinema sanatçısı Robin Williams veya ünlü şef ve sunucu Anthony Bourdain gösterilebilir. Bu iki ünlü imrenilecek bir hayata, bir kariyere ve hayran kitlesine sahipken ve intihar edebilecekleri düşünülmezken hayatlarındaki motivasyonların kendilerini intihara yönlendirdiği, intiharlarından sonra anlaşılmıştır.

 

Bir Hristiyanın intihar edebilecek motivasyona gelme olasılığı diğer insanlardan daha azdır.

 

İntihar olgusunun umutsuzluk gibi bir kavrama bağlı olması ve Hristiyanlığın umut kavramının dünyada yaşanan karanlık ortamdan, cennette var olan aydınlık ortama taşıması bir Hristiyanın intihar olasılığını en aza indirger.

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.” (Romalılar 15:13)

“Eğer yalnız bu yaşam için Mesih’e umut bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız.” (1.Korintliler 15:19)

Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.” (1.Korintliler 15:22) 

 

Ayetlere bakarak Hristiyanların ölümden sonrası için bir umutları, gidecek bir evleri olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden bir Hristiyan ölümün getirdiği umutsuzluk batağına pek düşmez.

 

Kişinin umutsuzluk ve çaresizlik ile ilgili tüm sorunlarını çözebilecek ruhsal ilaçların İsa Mesih’te var olduğunu biliyoruz.

“İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi.” (Yuhanna 6:35)

 “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.” (Matta 11:28)

 

Bu ilaçlar sayesinde kişi intihara uzanan yolun sonuna varmadan, İsa Mesih’in verdikleri sayesinde iyileşir. İsa Mesih’i yürekten kabul etmek ve onun arkasından gitmek cennete girmek için yeterli nedenlerdir. İsa Mesih’i kabul etmeyen ve hayatını İsa Mesih’e imanla sürdürmeyen kişi cennete giremeyecektir.

 

Bu sınırlar içerisinde, bir Hristiyanın intiharı ile ilgili sorulması gereken sorular şunlardır:

Kişi gerçekten İsa Mesih’e iman etmiş midir?

Kişi gerçekten İsa Mesih’i tanımış mıdır?

Bu kişinin yüreğini ve düşüncelerini tam olarak kim bilebilir ve kim yargılayabilir?

Bu kişinin cennete girip girmemesi konusundaki kararı verecek olan kimdir?

Yukarıdaki tüm soruların cevaplarını ancak Tanrı verebilir. Son karar mercii Tanrı’nın kendisidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir