Kutsal Ruh İmanlıda Nasıl İşler?

Yazar: İlyas Uyar

Kutsal Ruh göksel bir varlıktır, kilisenin temel taşıdır. Bu yüzden bir imanlı Kutsal Ruh ile olan ilişkisinde günaha olan tavrını kesin bir şekilde belirlemelidir. İçinizde yaşayan göksel bir varlığın gözünün içine baka baka günah işlemeniz doğru olmayacağı için Kutsal Ruh’un içinde yaşadığını bilen birisi dikkatli bir hayat sürmelidir.

DEPREM KORKUSU!

Yazar: İlyas Uyar

Korkuyor musunuz? “Neden korkacağım ki?” diye soruyorsunuzdur şimdi. Her şeyden, yani kafanıza saksı düşüp komaya girmekten, bir virüs yüzünden hastanelik olmaktan, felç geçirmekten, kaza yapmaktan, düşmekten, kalkamamaktan korkuyor musunuz?

MATTA VE LUKA KİTAPLARINDAKİ İSA MESİH’İN SOY KAYDI SORUNU

Yazar: İlyas Uyar

Luka’nın ayrıntılı soy kaydıyla Matta’nın kısa ama öz olan soy kaydı İsa Mesih’i biyolojik olarak hem Meryem’i hem de Yusuf’u içine alır. Aynı zamanda bu şecereler İsa Mesih’i Eski Antlaşma’da vaat edildiği gibi Kral soyuna bağlar. İsa Mesih’in soy ağacı sayesinde Tanrı Oğlu olarak anıldığını da görebiliyoruz.

Hayvan Hakları

Yazar: İlyas Uyar

Geleceğin canileri, okullarımızdan, evlerimizden, sokaklarımızdan geçiyor. Onlara zarar vermeyi, doğayı kirletmeyi, hayvanlara işkence etmeyi bizler öğretiyoruz. Küçük bir çocuğun içindeki şiddet duygusunu beslediğinizde ortaya bipolar, dengesiz, şiddete meyilli bireyler çıkıyor olması sizi şaşırtmasın. Her toplum kendi kahramanlarını ve kendi suçlularını yaratır.