BİR HRİSTİYAN İNTİHAR EDEBİLİR Mİ?

Tanrı’ya iman eden herkes cennete gidecek diyorsunuz, ancak bu kişi kendi canını almış olsa da yine de cennete gidecek mi?

İntihar için yapılan araştırmalarda verilen tanımlardan biri şöyledir: Ölüme götüreceğini bilerek, kurban tarafından girişilen olumsuz eylemin doğrudan veya dolaylı olarak meydana getirdiği ölüme intihar denir.