NEDEN HEP KÖTÜLER KAZANIR?

Dünyamız kötülüğün ve günahın hüküm sürdüğü bir dünyadır. İnsanlar da bu günahlı yapının içerisinde bulunmaktadır.

“RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.” (Yaratılış 6:5)

“Çünkü budala saçmalıyor, Aklı fikri hep kötülükte. İşi gücü fesat işlemek, RAB’be ilişkin yanlış sözler söylemek, Açları aç bırakmak, Susamışlardan suyu esirgemek.” (Yeşaya 32:6)

O halde kime iyi diyebiliriz?

 

Dünya üzerinde kendi standartlarımıza göre ‘iyi’ veya ‘kötü’ diyebileceğimiz kimseler vardır. Rab’bin standardına göre herkes ya kötüdür yada kötülük yapma isteğine veya potansiyeline sahiptir.

“İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı’nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun.” (Romalılar 2:5)

 

Hristiyanlığa göre Tanrı, tüm insanlara yaratılmış olan her şey ile seslenir.

“Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı’nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı’ya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir.” (Romalılar 1:18-19)

O halde tüm insanlar kötüdür ve RAB tüm insanları eşit bir şekilde yargılayacaktır. Bu yargıdan kimse kaçamayacaktır, kıyamet ve sonundaki yargı zamanı herkes içindir.

“Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderiyse…” (İbraniler 9:27a)

“Tanrı kötülük yapanları görür ama cezalandırmaz.” diyen birçok kişi ile karşılaşıyoruz ancak bu çok iddialı bir söz; insanlar olarak RAB’bin yaptığı tüm işleri bilmiyoruz. Kötüler ile nasıl uğraştığını ve iyiler ile nasıl ilgilendiğini bilmiyoruz. Tanrı, günahlı bir insanda değişim şansı görürse onu cezanlandırmaktan çok onu kendisine çekmek için yollar arayabilir.

Hristiyanlığa göre Tanrı:

“Hepimizin öleceği kesin, toprağa dökülüp yeniden toplanamayan su gibiyiz. Ama Tanrı can almaz; sürgüne gönderilen kişi kendisinden uzak kalmasın diye çözüm yolları düşünür.” (2.Samuel 14:14)

“Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.” (Hezekiel 18:21)

 

Bu ayetlere göre, elimizle her gösterdiğimiz kişiye Tanrı bizim baktığımız gibi bakmıyor. Bunun dışında eninde sonunda kötülüğün yargılanacağını biliyoruz. 

“Bilin ki, kötü kişi cezasız kalmaz, Doğruların soyuysa kurtulur.” (Özdeyişler 11:21)

 

Aynı zamanda RAB’bin kudretli ve yüce olduğunu unutmak ve onun yapacaklarını kendi takvimimize, kendi planımıza sığdırmak hikmetli bir düşünce değildir.

“Akılsız içinden, “Tanrı yok!” der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, İyilik eden yok. RAB göklerden bakar oldu insanlara, Akıllı, Tanrı’yı arayan biri var mı diye. Hepsi saptı, Tümü yozlaştı, İyilik eden yok, Bir kişi bile! Suç işleyenlerin hiçbiri görmüyor mu? Halkımı ekmek yer gibi yiyor, RAB’be yakarmıyorlar. Dehşete düşecekler yeryüzünde, Çünkü Tanrı doğruların yanındadır.” (Mezmurlar 14:1-5)

 

RAB her şeyi görür ve zamanı gelince de karşılığını verecektir.

“Tanrı “herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.” (Romalılar 2:6)

“Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır.” (Koloseliler 3:25)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir