N-82 / G-82

Bu yazımızın konusu, N82 ve G82 kodları verilerek gönderilen yabancı hizmetkarların bu yolla sınır dışı edilmesi eleştirildiğinde ya da karşı davalar açıldığında verilen yanıttır.

Aşıda Yaşanan Tartışma ve Adaletsizlik

Daha aşıyla tanışmayan yüzden fazla ülke var, oysa Avrupa ülkeleri, Amerika, İsrail gibi memleketlerde neredeyse aşılama tamamlanmış durumda. Afrika, Hindistan ve Ortadoğu’daki ülkelerin aşıyla tanışmaları yıllar alabilir. Bu da kitlesel adaletsizliğin her durumda gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor.

NEDEN HEP KÖTÜLER KAZANIR?

“Tanrı kötülük yapanları görür ama cezalandırmaz.” diyen birçok kişi ile karşılaşıyoruz ancak bu çok iddialı bir söz; insanlar olarak RAB’bin yaptığı tüm işleri bilmiyoruz. Kötüler ile nasıl uğraştığını ve iyiler ile nasıl ilgilendiğini bilmiyoruz. Tanrı, günahlı bir insanda değişim şansı görürse onu cezanlandırmaktan çok onu kendisine çekmek için yollar arayabilir.

TANRI ADİLSE NEDEN ÖLÜM VAR?

İnsanların dünyada sonsuz bir yaşam sürüp sürekli günah işlemeleri Tanrı’nın adalet sistemine terstir.
Günahın ve ölümün sorumlusu; iyi ile kötü arasında seçim yapamayan ve sürekli kötülük üreten insandır.

TANRI KİMDİR?

Hristiyanlık inancında Tanrı, insanlığa kendisini ”YAHVE” olarak açıklamış, yaratılmış her şeyin yaratıcısı olan varlıktır.

“Ben RAB ‘bim(YAHVE), adım budur. Onurumu bir başkasına, Övgülerimi putlara bırakmam.” (Yeşaya 42:8)