Kötülük Neden Var?

Araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgilere güçlükle ulaşabildim, çünkü önümde duran yanıtlara güvenmekte çok zorlandım. Muhakkak insan olarak hâlâ anlamadığım çok şey var, ancak hamdolsun kendini gizlemekten çok, bize ihtiyacımız olan her tür gerçeği açıklayan bir Tanrımız var.

KÖTÜLER NEDEN HEP KAZANIYOR?

Tanrı kötülük yapanları görür ama cezalandırmaz diyen birçok kişiler ile karşılaşıyoruz ancak bu çok iddialı bir söz, çünkü RAB’bin yaptığı tüm işleri bilmiyoruz. Kötüler ile nasıl uğraştığını ve iyiler ile nasıl ilgilendiğini bilmiyoruz. Kötü birinde bir değişim şansı görürse onu cezanlandırmaktan çok onu kendisine çekmek için yollar arayabilir.

RAB ADİLSE NEDEN ÖLÜM VAR?

Ölüm, günahın bir sonucudur. Yaratılan her hangi bir varlığın sonsuzluklar boyunca kötülük yapması, Rabbin günahsız varlığına terstir. Yaradanımızın günah üreten bir varlığa(günaha düşmüş insana) bol hayat ile destek olması günaha arka çıkması RAB’bin günahsızlığına halel getirmesi beklenemez.

İSA’NIN TANRILIĞI

Genelde Kutsal Kitap’ın hiç bir yerinde İsa kendi ağzıyla bile bunu söylememiştir sözleri duyuyoruz fakat İsa Mesih kendi ağzından Tanrı olduğunu, Rab olduğunu söylemiştir.