DÜNYADA NEDEN BU KADAR ACI VAR?

Hristiyanlık inancında, insan yaşamında acı ve keder diye tanımlayabileceğimiz iki durum olduğunu düşünüyoruz.

 

Bunlardan ilki, insanların seçimlerinden dolayı ortaya çıkan acı ve kederdir.

Diğeri ise RAB tarafından verilen ve bizim acı veya kötülük diye tanımladığımız  “terbiye edilme” durumudur.

 

İnsanların acı ve keder ürettikleri kaçınılmaz bir gerçektir.

“Haksızlık yapmayı düşünür, “Kusursuz bir plan yaptık!” derler. İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.” (Mezmurlar 64:6)

 

İnsanın insana yaptığını kimse yapmamıştır deriz hep. Bu yüzden burada insanların birbirine verdiği acıdan bahsetmeyeceğiz. Ancak Tanrı’dan gelen her acı verici durumu kötülük olarak nitelendirebilir miyiz?

 

Hristiyanlığa göre RAB, birisini zorlu bir duruma sokmuşsa bu o kişiye ya bir şey öğretmek ya da onu olgunlaştırmak içindir. Yeni Antlaşma’dan bu duruma “denenme” denilmektedir.

“Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin.” (Yakup 1:2-4)

“İyi oldu acı çekmem; Çünkü kurallarını öğreniyorum.” (Mezmurlar 119:71)

 

RAB Tanrı, insanların ruhsal bir yolculuk yaşayıp kendisine söyleyeceklerini duymaları için onları “terbiye” yolundan geçirir. Onları daha sonra yaşayacakları bir duruma hazırlamak için de aynı şekilde Tanrı bizi denenmeler ile olgunlaştırır.

“Ben RAB, herkesi davranışlarına, Yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için Yüreği yoklar, düşünceyi denerim.” (Yeremya 17:10)

O halde Tanrı’dan gelen ve bizim de “acı” olarak değerlendirdiğimiz terbiye ediliş durumu bizim yararımızadır. Yoksa dünyayı yaratan Rab, hayatımızın küçük ayrıntıları ile ilgilenmek için harekete geçmezdi.

 

Yine tekrar etmekte yarar var:

Tanrı can almaz; sürgüne gönderilen kişi kendisinden uzak kalmasın diye çözüm yolları düşünür.” (2.Samuel 14:14b)

 

Tanrı’dan gelen terbiye edilişin, sevgisinden doğduğunu ve insanları büyütmek için geliştirilen zorlu engeller olduğunu söyleyebiliriz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir