BEKAR KALMAK EVLİ OLMAKTAN İYİ MİDİR?

“Kısacası nişanlısıyla evlenen iyi eder, evlenmeyense daha iyi eder.” (1Korintliler 7:38 ) 

Kutsal Kitap’ta birçok ayrıntı evli olan karakterler çevresinde gelişir. Hristiyanlık evlilik kurumunu över, destekler. Hristiyanlar, evlilik birlikteliğinin sağlıklı yürümesi için kiliselerde çeşitli hizmetler yaparlar. Kutsal Kitap’ta evlilik,İsa Mesih’in kiliseyle olan ilişkisine benzetilir.

 

Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin* başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.”  (Efesliler 5:21-23)

“Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.”  (Efesliler 5:25 )

 

Efesliler bölümündeki bu ayetler aile ilişkisinin, İsa Mesih için önemli olduğuna işaret eder. Böylece İncil’in genelinde evlilik ve evliliğin işlerliği yüceltilir, önemli kılınır.  Ancak İncil’de “Bekarlık Öğretisi” diye bilinen, bekar kalmanın da önemine değinen ayetler bulabilirsiniz. Bu ayetlerden en bilineni şudur:

 “Herkesin benim gibi olmasını dilerdim. Ama herkesin Tanrı’dan aldığı ruhsal bir armağanı vardır; kiminin şöyle, kiminin böyle.” (1.Korintliler 7:7)

 

Yukarıdaki ayet, Pavlus’un evlilik üzerine konuştuğu ayetlerin arasında bekarlık hakkında yazdığı ayetlerdir. Ayetlerde Pavlus’un, medeni durumuna gönderme yaparak (kendisi evli değildi) bekarlığı övdüğünü okuruz. Hatta İncil’in evlilik ve bekarlık arasında seçim yapılması gerekirse bekarlığın evlilikten daha çok tercih edilmesi gerektiğini okuruz.

“Kısacası nişanlısıyla evlenen iyi eder, evlenmeyense daha iyi eder.” (1Korintliler 7:38 ) 

Okuduğumuz ayetlere bakarak bekarlığın verilen nedenlerden dolayı evlilikten daha iyi olduğunu düşünebiliriz ki bu fikir ne İncil’e aykırıdır ne de yanlıştır. İncil’de İsa Mesih’in de bu konuda bekarlığı övdüğü ayetleri görebiliriz.

 “Öğrenciler İsa’ya, ’Eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa, hiç evlenmemek daha iyi!’ dediler. İsa onlara, ‘Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı’nın güç verdiği kişiler kabul edebilir‘ dedi. ’Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin!’” (Matta 19:10-12 )

 

Bu ayetlerde dikkat edilmesi gereken,  “Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım saymak” cümlesidir. Pavlus, “Göklerin Egemenliği” uğruna  kendini hadım saymanın anlamını 1.Korintliler 7. bölümde açıklar.

 “ Kardeşler, şunu demek istiyorum: Zaman daralmıştır. Bundan böyle, karısı olanlar karıları yokmuş gibi, yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi, sevinenler sevinmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi, dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsun. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir. Kaygısız olmanızı istiyorum. Evli olmayan erkek, Rab’bi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rab’bin işleri için kaygılanır.”  (1 Korintliler 7:29-32)

 

Bu ayetlerde “daralan zaman” sözü, insanlığın günah yüzünden yaşayacağı kıyametin yaklaştığını, bu durumdan kaçmak için insanların uyarılması gerektiğini ve bu yüzden vakit kaybetmeksizin insanlara müjdeleme yapılması zorunluluğunu belirtmek için kullanılmıştır. Örneğin, elinizde torbalar ile kaldırımda ilerlerken bir çocuğun araç trafiğinin yoğun olduğu bir yola doğru koştuğunu gördünüz. Elinizdeki torbalar size ağırlık oluşturacağı ve sizin çocuğu kurtarmanıza engel olacağı için elinizdeki bırakarak çocuğu kurtarmaya koşarsınız.

 

Yukarıdaki örnek, durumun ağırlığını tam olarak karşılamayabilir ancak 1. Korintliler’den verilen ayet, insanlığın kurtuluşuna hayatını vakfetmiş bir kişinin evlilik gibi kendisini meşgul edecek durumlar ile ilgilenmeyeceğini, soruna ve sorunun çözümüne odaklanacağını söyler. Ayetin devamında ise bekar kalarak “Tanrı için çalışmanın” zor bir karar olduğunu öğreniyoruz.

 

Bekarlığın Avantajları

Evlilik, kendiniz ve başkaları ile ilgili kaygılanmaktır. Sadece kendiniz için çalışmazsınız, sadece kendiniz için kaygılanmazsınız veya sadece kendiniz için yaşamazsınız. Bekarlık bu ihtiyaçlar konusunda daha az kaygı çekmenizi sağlar. Eşinizin ruhsal durumu, maddi gereklilikler, çocuklarınızın ihtiyaçları, sıkıntıları evliliğe ayrılan zamanı fazlalaştırır. Evlilik kesinlikle büyük bir mutluluk kaynağıdır ancak evlilikte kaygısızlık diye bir şey yoktur. Pavlus, “Ben sizi bu sıkıntılardan esirgemek istiyorum” diyor. 

 

Bekar insanlar kendilerini Tanrı’nın işine tam olarak adayabilirler: Evlenmemiş bir adam Rab’bin işleri hakkında endişe duyar Rab’bi nasıl memnun edebilirim diye düşünür. Ancak evli bir adam bu dünyanın işlerinden karısını nasıl memnun edebileceğinden endişe duyar ve istekleri bölünür (1 Korintliler 7:32-34).

Evli kişilerin Hristiyan olarak sorumluluklarının hayati parçası eşlerine ve çocuklarına bakmaktır. Bu zaman alır, bu nedenle insanlara tanıklık etmek, bir kampa yardım etmek, kilise muhasebesini yapmak veya bir İncil çalışmasına liderlik etmek için harcayacağımız zamanı evimize ayırmamız gerekir. Bekar insanların böyle şeylere vermek için daha fazla zamanları var. Bazıları kendilerini hizmete adamak için bilinçli olarak bekar kalmayı tercih ediyor. Böylece Tanrı’nın göksel ve tüm dünyayı ilgilendiren planı için daha fazla vakit ayırabiliyorlar. Böylesi, dünya için daha az kaygı ama Rab’bin işi için daha fazla kaygı çekmenin iyi bir yoludur.

 

Bekarlık Zordur

Tanrı, Adem’i Aden bahçesinde kendi başına görünce şöyle dedi: “İnsanın yalnız kalması iyi değildir. Ona uygun bir yardımcı yapacağım.” Böylece Havva, Adem’in birliktelik (sosyal, ruhsal) ve sevgi ihtiyacını karşılamak için yaratıldı ve ikisi evliliğin yaşam boyu süren fiziksel ilişkisinde bir araya geldi. Yeni Ahit yalnızlık konusunda olumlu olsa da evliliğin gereklilik olarak kabul edildiğine şüphe yok.

 

Evliliğin Tanrı’nın insanlığa vermiş olduğu sevgi dolu bir armağan ve samimiyet arzumuzun karşılandığı bir kaynak olarak görebiliriz. Bu nedenle, bekar insanların yalnızlık ve cinsel günaha karşı mücadele etme durumuna gelme olasılıkları daha yüksektir. Bu mücadeleler kesinlikle bekarlara özel değildir ancak bekarlığın da bir parçasıdır. Bazıları evlenerek bu isteği azaltmaya çalışır. Diğerleri ya evlenmemeyi seçer ya da koşulları, kişilikleri ya da cinsel çekimleri nedeniyle bunu yapamadıklarını hissederler. Bu yolda evlenmeden yürümeye karar verenler, yalnızlık ve cinsel ayartılmanın getirdiği vebelki ömür boyu sürecek bir savaşla karşı karşıya kalacaklardır.

 

Bekarlığı seçen kişi yukarıda saydığımız sorunların üstesinden gelmek için yardım almak konusunda aktif olmalıdır. Yalnız olmak için tasarlanmadık ve eğer evlenmeyeceksek, kısa ya da uzun vadede olsun, diğer ilişkiler ile samimiyet ihtiyacımızı karşılamaya çalışmalıyız. Bu, arkadaşlarınız ve ailenizle yakın temas halinde olmanız ve bu konuda inisiyatif almak anlamına gelecektir. Bekarlığı seçen kişi “cinsel ahlaksızlıktan kaçmak ” konusunda öz disiplinli olmalıdır (1.Korintliler 6:18). Bu alanda sorumlu olduğu bir veya iki yakın arkadaş kişiye yardımcı olabilir.

 

Bekarlık (Yalnızlık) Sonsuza Dek Sürmeyecek

Şu anda bekar olan birçok kişi bir gün evlenecek. Diğerleri hayatları boyunca bekar kalacaktır. Ama hiçbir Hristiyan sonsuza dek bekar değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, insan evliliği Tanrı’nın halkıyla olan birlikteliğine benzer ve sonsuza dek sevinmek istediğimiz evliliği yansıtır. İncil, İsa’nın bir gün gelini kiliseyi, mükemmel yeni yaratılışta onunla birlikte olmaya götürmek için geri döneceğini söyler. İncil’e göre İsa Mesih kilisenin damadıdır. O gün, zor bir evliliğin veya yalnızlığın acısı da dahil olmak üzere tüm acılar ortadan kalkacaktır. Tanrı gözümüzdeki her gözyaşını silecek ve büyük bir sevinç duyulacak:

 “Sevinelim, coşalım! O’nu yüceltelim! Çünkü Kuzu’nun düğünü başlıyor, Gelini hazırlandı.” (Vahiy 19:7)

 

Sonuç olarak, bekarlık armağanını tercih edenler:

  • Bekarlık armağanı için Tanrı’ya şükredin: Bekarlık deneyiminiz ne olursa olsun, onu Tanrı’nın bir armağanı olarak kabul edin ve sahip olduğunuz sürece ondan en iyi şekilde yararlanın.
  • Tanrısal bir yaşama sahip olmak için elinizden geleni yapın: Bekarların bencil, ben merkezci bir yaşam tarzına ve düşünceye veya cinsel günaha düşmesi kolaydır. Disiplinli olun ve başkalarına karşı sorumlu olun.
  • Gözlerinizi cennete dikin: Nihai olarak önemli olan, Mesih ile olan sonsuz ve göksel ilişkimizdir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir