KUTSAL RUH’UN ARMAĞANLARI

Kutsal Ruh’un Armağanları Nelerdir?

İncil’e göre Kutsal Ruh da Tanrısal bir varlıktır. Ruh olduğu için İsa Mesih gibi belirgin bir şekilde görünmez, ancak Tanrı’nın özündeki çokluğun bir parçasıdır. Hristiyanlar, Kutsal Ruh’un ruhlarında yaptığı çeşitli işlerle Tanrı ile bağ kurarlar. Bu yüzden Kutsal Ruh bir Hristiyan’ın ölümcül derecede önemli bir parçasıdır.

 

Kutsal Kitap’a göre bir Hristiyan’ın hayatı boyunca sürdürmesi gereken birkaç görevi vardır.

Şeytana ve onun ordularına karşı savaşmak: Genelde dua ve oruç ile Tanrı’nın arzusuna yönelmek şeklinde özetlenebilir.

 “Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır.”  (2.Korintliler10:4)

 

İsa Mesih’i ve O’nun kurtuluşunu dünyaya duyurmak: Bu, İsa Mesih’in tüm Hristiyanlara verdiği görevdir.  

“Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin;” (Matta 28:19)

 

Tüm insanlığı Tanrı ile barıştırmak: İnsanların tövbe etmesini sağlayıp onları gelecek olan gazaptan kurtarmak olarak açıklanabilir.

“Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi.” (2.Korintliler 5:18) Bu görevlerin hepsi bir Hristiyan’ın ömrü boyunca verdiği savaşlardır. Tanrı, İsa Mesih’e iman edenleri ve yukarıda sayılanları yapmaya gayret gösterenleri bu savaşta donatmak ister.

 

Kutsal Ruh’un armağanları, Kutsal Ruh tarafından Mesih’in sadık takipçilerine, halkının, kilisenin ortak yararı ve Tanrı’ya hizmet etmeleri için verilen eşsiz beceriler ve yeteneklerdir. Yani Kutsal Ruh’un armağanları imanlıya, dolayısıyla kiliseye verilmiş desteklerdir. Kilise bu armağanları büyümek ve gelişmek için kendi yararına; başkalarını Tanrı ile barıştırmak konusunda dünya ile mücadele ederken de başkalarının yararına kullanır.

“Herkesin ortak yararı için herkese Ruh’u belli eden bir yetenek veriliyor.”  (1.Korintliler 12:7)

 

Tanrı’dan verilen bu armağanlar çok çeşitlidir ve birçok özelliği içerisinde barındırır.

“Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı Ruh’tan bilgi iletme yeteneği, birine aynı Ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı Ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerle konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor.” (1.Korintliler 12:8)

 

Yukarıda sayılan armağanların tümü kilisenin içindeki ve dışarıdaki hizmetlerde yararlanılsın diye kiliselere verilmiştir. Bu armağanlar sayesinde Tanrı’nın dünyada yapmak istediği iyi işleri yaparken O’nun tarafından desteklenmiş oluruz.

 

Kutsal Ruh’un Armağanları

Kutsal Ruh’un armağanlarının tam niteliği ve sayısı konusunda bazı anlaşmazlıklar vardır, ancak burada yukarıdaki İncil ayetlerinde atıfta bulunulan manevi armağanların ve bunların temel anlamlarının bir listesi bulunmaktadır. İncil’de de Kutsal Ruh’un armağanları çeşitli ayetlerin içerisinde liste şeklinde okunabilir (Efesliler 4:7-13 ve Romalılar 12:3-8).

 

Armağanların her biri Tanrı’nın bilgisine ve bilgeliğine göre, kişiyi kullanmak istediği şekilde dağıtılır. Seküler hayatta çalışırken, matematik konusunda, analitik düşünme konusunda, hitabet konusunda, kişileri ikna etme veya liderlik konusunda yetenekli olabilirsiniz. Bu saydığım yeteneklerin hepsi sizde kişisel olarak bulunur veya bunları geliştirirsiniz. Bu yetenekler sayesinde hangi işi yapacağınıza karar verebilirsiniz; ancak Tanrı’nın armağanları sizin kişisel yeteneklerinize göre değil, Tanrı’nın sizde öngördüğü imana göre dağıtılır.

“Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti.” (İbraniler 2:4)

 

Aşağıda Kutsal Ruh’un armağanlarını ve açıklamalarını bulabilirsiniz.

 • Hikmet Armağanı, Tanrı’nın iradesine uygun seçimler yapma ve liderlik etme armağanıdır.
 • Bilgelik Armağanı-manevi bir konuyu veya durumu kapsamlı bir şekilde anlama armağanıdır.
 • İnanç Armağanı, koşullar ne olursa olsun, Tanrı’ya güvenme ve başkalarına Tanrı’ya güvenmeleri için insanlara ilham verme armağanıdır.
 • Şifa Armağanı, hasta, yaralı veya acı çeken bir kişiyi tedavi etmek için Tanrı’nın iyileştirici gücünü kullanan harika bir armağandır.
 • Mucizeler Armağanı, Tanrı’nın Sözüne ve Müjde mesajına güven veren işaretler ve mucizeler gösterme armağanıdır.
 • Peygamberlik Armağanı ise Tanrı’dan bir mesaj ilan etme armağanıdır.
 • Ruhları Ayırt Etme Armağanı, bir şeyin gerçekten Tanrı’dan olup olmadığını tanıma armağanıdır.
 • Diller Armağanı, deneyiminiz olmayan yabancı bir dilde iletişim kurma, bu dili konuşanlarla iletişim kurma armağanıdır. Aynı zamanda “meleklerin dili” diye tabir edilen ve özellikle kişinin iman hayatındaki ilerleyişi ile gelişen bu dil de ruhsal bir armağandır.
 • Dilleri Yorumlama Armağanı, farklı bir dile ait konuşmayı veya yazıyı yorumlama ve kendi diline çevirme armağanıdır.
 • Liderlik Armağanı, işleri düzenli ve Tanrı’nın ilkelerine uygun tutmak için çalışma armağanıdır.
 • Yardım Armağanı, başkalarına her zaman yardım etme ve kendini alçaltarak Tanrısal güçle insanlar için ne gerekiyorsa yapma arzusuna sahip olma armağanıdır [1].

 

Kutsal Ruh armağanları suistimal edilmeye açıktır. Kişiler bunu kendilerine yücelik kazanmak, insanlara tahakküm kurmaya çalışmak ve gruplaşmak için kullanabilirler; kilise bu konuda acı çekmektedir. Ancak armağanların asıl amacı Pavlus tarafından şöyle açıklanmıştır:

“Öyleyse ne diyelim, kardeşler? Toplandığınızda her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, bir vahyi, bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun.” (1.Korintliler 14:26)

Yukarıda ayette altı çizili cümle, armağanların kullanım amacını belirtmek için vurgulanmıştır. İmanlılar verilen tüm armağanları Tanrı’nın işi ve yüceliği için kullanmalıdırlar.


[1] https://www.christianity.com/wiki/holy-spirit/what-are-the-seven-gifts-of-the-holy-spirit-scripture-meaning.html

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir