NEDEN İBADET EDİYORUZ?

“İbadet” kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve dilimize de Arapçadan geçmiştir. Kelimenin kökü Arapça “ˁbd” kökünden gelen “ˁibāda”dır. Anlamı, hizmet etme, kul veya köle olma, tapma, tapınmadır. Kelime, “kul” anlamına gelen “Âbad”’tan “kulluk” anlamına gelen “Âbadat” kelimesine türemiştir. Kelime, Arapçada  sadece Tanrı’ya tapınma anlamında kullanılmıştır. Doğal olarak ibadetin kelime anlamı yoruma kapalıdır.[1]

 

Hristiyanların Tanrı’ya ibadeti çeşitli şekillerde olur. Müzik ve enstrümanlar kullanarak, doğru bir hayat sürerek, hayatımızı Tanrı’ya adayarak… Pazar günleri ibadet zamanımızdır ancak pazar günü dışında hafta içi de kişisel olarak dua ve oruç ile Rabbimize yaklaşırız. Her zaman duyduğumuz bir cümledir “Tanrı’nın ibadetimize ihtiyacı yoktur” cümlesi. Bu doğrudur ama yine de ibadetin anlamı ile bu cümle çelişir çünkü ibadet çift yönlü bir eylemdir. Biz Tanrı’ya ibadet ederiz ve bu Tanrı’yı hoşnut eder. Tanrı da hoşnut olduğu insanlara yaklaşır, O’nu seven insanlarla iletişim kurar. Niyetimiz eylemlerimiz ile buluştuğundaysa Tanrı eylemlerimizden mutlu olur.

 

Tanrı’ya neden ibadet ettiğimiz konusunda 6 madde sayabiliriz:

  1. Tanrı’ya ibadet ediyoruz çünkü Tanrı yaradandır.

Tanrı yaratıcımızdır. Sadece bu gerçek bile Tanrı’ya tapınmamızın ana nedenini oluşturur. Çünkü O üstündür, kutsaldır, eşsizdir. Tanrı’nın kim olduğu hakkında bildiklerimiz ona tapınmamız için yeterlidir.

  • Tanrı’ya ibadet ediyoruz çünkü bizim için iyilikler yaptı.

Tanrı, varlığımıza bir amaç veren bir Tanrı’dır. Var olmamızı sağlayan, varlığımıza amaç veren, bizi yaşatan ve yaşamımızın devamlılığı için bize bakan O’dur.

“…Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.” (Matta_5:45)

 

Bizi günahtan kurtarmak için yollar düşünen ve bizi sevgi ile çağıran O’dur.

“Hepimizin öleceği kesin, toprağa dökülüp yeniden toplanamayan su gibiyiz. Ama Tanrı can almaz; sürgüne gönderilen kişi kendisinden uzak kalmasın diye çözüm yolları düşünür.” (2.Samuel_14:14)

Tanrı, sevgisinden dolayı İsa Mesih’i bize göndermiştir. Bu sayede günahtan ve gelecek olan gazaptan kurtulmamızı amaçlamıştır.

“Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.” (Yuhanna_3:17)

 

  • Tanrı’ya ibadet ediyoruz çünkü ibadet Tanrı’nın isteğidir.

İsa Mesih Tanrı’ya ibadet edenler hakkında konuşurken şunları söyler:

“Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.” (Yuhanna 4:23)

Tanrı bizim ona tapınmamızı ister ve Tanrı kendisine içten ve samimi tapınanları arar.

 

  • Tanrı’ya ibadet ediyoruz çünkü ibadetimiz Tanrı’yı memnun eder.

Kendimizi iyi hissettiğimiz veya başkaları bizi iyi bilsinler diye ibadet etmiyoruz. İbadet ediyoruz çünkü ibadetimiz Tanrı’yı memnun ediyor, ibadetimiz O’nu onurlandırıyor.

“Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrı’nın olsun! Âmin.” (1.Timoteos_1:17)

 

  • Tanrı’ya ibadet ediyoruz çünkü O’nu seviyoruz.

Tanrı’yı tanıyan birisinin O’na hayran olmaması mümkün değildir. Tanrı ile yakınlaşmak O’nu sevmenize neden olur. Tanrı’yı tanıdıkça O’nu onurlandırmak ve sevgisine karşılık vermek istersiniz.

“Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.” (1.Yuhanna_4:10)

 

  • Tanrı’ya ibadet ediyoruz çünkü O’nun yakınında olmak istiyoruz.

Tanrı’ya yakın olmak bize amaç, umut, vaat kazandırmaktadır. Tanrı’ya yakın olarak bu dünyanın amaçları ile bilinmeze sürüklenmiyoruz, tam aksine, Tanrı’ya yakın olarak kötülüğe olan savaşımızda Tanrı ile beraber hareket ediyoruz. İbadetimiz O’nun yardımı ile ayakta kalmamızı sağlıyor.

Bu dünyada amaçsız, Tanrısız ve umutsuz yaşanmıyor. Yaşam Tanrısız amacını yitiriyor. Tanrı’yı tanımak varlığımızın asıl amacıdır.  Varlığımıza yönelttiğimiz birçok soru var: Neden varım? Neden yaşıyorum? Bu dünyadaki amacım nedir? Bu sorulara Tanrı’yı tanıyarak, dolayısı ile ona ibadet ederek ulaşabiliriz.


[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/ibadet

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir