PEYGAMBERLER GÜNAH İŞLER Mİ?

“Peygamberler günah işler mi?” konusundaki toplumsal kanaat peygamberlerin günah işlemediği yönündedir. Çünkü peygamberler Allah’ın sözünü öğreten doğru insanlar olarak görülürler. Ancak toplum her ne kadar böyle düşünse de Tevrat’ta büyük peygamberlerin (Musa, Davut, Süleyman) günah işlediği yazar. Bu nedenle “Peygamberler günah işler  mi?” sorusuna Hristiyanlar evet cevabını verir çünkü Hristiyanlıkta insanın doğasında günah olduğuna inanılır. Özellikle Tevrat’ın Yaratılış kitabının 8:21 ayetlerinde “İnsanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür.”  İfadesi insanın günahlı doğasını daha doğduğu anda ortaya çıktığını göstermektedir.

 

Soruyu cevaplamadan önce, Hristiyanların “günah” kavramına bakış açılarını bilmek önemlidir. Bu konuda genel kanı, günah eyleme geçtiğinde günah olarak kabul edilir düşüncesidir  ancak İncil’in öğretişinde bu farklıdır; günah yürekte doğar, zihinde canlanır ve beden onu eyleme geçirir. İsa’nın Dağdaki Vaazı bu konuyu açıklayıcı niteliktedir. İsa, İncil’in Matta bölümünde zina hakkında konuşurken zina günahını yüreğe indirger. Düşmanlarımızı sevmek hakkında konuşurken onları yürekten sevmekten bahseder. Dua ve oruç konusunda konuşurken dua ve orucu yürekten yapmaktan bahseder. Sadaka vermek hakkında konuşurken öncelikle yürekten verilmesi gerektiğinden bahseder. Aslında anlıyoruz ki İsa’nın öğrettiği bu öğretilerin temelinde yine yürek vardır. Yukarıda belirttiğim gibi günah eyleme dökülmeden önce yürekte başlar.

 

Ayrıca, İncil’e göre her insan günahlıdır.

 İncil, “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı…” (Romalılar 3:23) der.

İncil’e göre insan günah işlemeden duramaz, günah insan varlığı için vazgeçilemez bir hal almıştır çünkü İnsanoğlu günaha ve onun getirilerine hayır diyemeyecek kadar zayıftır, bu yüzden ‘ölümlüdür’.

 

İncil; – Yine  İncil’de,  “İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok.İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır…” (Romalılar 7:18-20) der.

 

İşte bu nedenlerden dolayı Hristiyanlar bütün insanların günahlı olduğuna inanır ve buna bütün peygamberleri de dahil eder . Kutsal Kitap’ı açıp okuduğumuz zaman büyük peygamberlerin günahlarına rastlarız. Tevrat’ta, Musa peygamberin küçük yaşlarda Firavun’un sarayında büyümüş bir Yahudi olduğunu okuruz. Bir gün kendi halkından biri ile Mısırlı birinin kavga ettiğini görünce gidip kendi soydaşına yardım eder ve Mısırlıyı öldürür (Mısırdan Çıkış 2:11).

 

Daha sonra Davut peygamberin işlediği günahı okuruz. Kralların savaşta olduğu bir dönemde Davut peygamber evinde kalır. Sonra evinin damında gezerken bir kadın görüp onu beğenir. Sonra bu kadını çağırtıp onunla yatar. Üstelik sadece zina yapmakla kalmaz kadının kocasını da savaşın en şiddetli olduğu yere göndererek onun öldürülmesine neden olur. Davut peygamberin yapmış olduğu bir günah bir başka günahı doğurur (2.Samuel 11:1-5).

 

Bunlar sadece Kutsal Kitap’ta gördüğümüz büyük peygamberlerin günahlarıdır. Kutsal Kitap’ta’ günah işlemiş daha nice peygamberler vardır. Peygamberler günah işliyorsa o zaman İsa da günah işlemiştir diyebilirsiniz. İsa’yı sadece bir peygamber olarak değerlendiriyorsak o zaman İsa  da günahlı sayılır ama Hristiyanlar için İsa sadece bir peygamber değildir.

 

İncil’e göre  İsa bir peygamberden daha ötedir. İncil onun ezeli ve ebedi, insandan öte bir varlık olduğunu söyler. İnsani görüntüsünün altında daha yüce bir varlık olarak dünyaya gelmiştir, İsa’nın Tanrısal varlığı onu günahsız kılar (Romalılar 9:5). 

 

İsa insanlığın günahları için ölüp dirilerek (1.Korintliler 15:3-4) insanları kurtardıysa o zaman kendisinin de günahsız olması gerekirdi,  aksi takdirde günahlı bir insan nasıl başkalarının günahlarını örtmek için kurban olabilir?

 

Sonuç olarak; bir kadın ve bir erkekten dünyaya gelmiş olan herkes günahlıdır. Bu kişi peygamber dahi olsa yine de günahlıdır.

Peygamberler dahil tüm insanların günahını ortadan kaldıran ve günahsız olan tek bir kişi vardır, o da İsa Mesih’tir.

 

Rab İsa Mesih’in kurtaran lütfu sizin üzerinizde olsun.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir