“Yeni Yaşamda” Yeni Bir Yıl 2022

An itibariyle 2022 yılına girmiş bulunmaktayız. Ama sanki durumlar aynı, pek bir şey değişmedi gibi. Kimse bu yıl “her şey çok güzel olacak” diyemiyor. Yenilenme, yenilik, yeniden başlama… ne güzel sözcükler bunlar. Tanrısal Müjde’yi işiten ve kurtulmuş olan her bir Hristiyan’ın yabancı olmadığı kavramlardır bunlar. Aslında İsa Mesih’in hayatımıza gelmesi ve yüreğimize doğması ile yeni bir yıla başlamış oluyoruz. İman ettiğimiz o anda bizim için yepyeni bir yıl başlamış oldu. 2.Korintliler 5:17Çünkü bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır, yani yeni bir yıla girmiştir (lütuf cağı), eski şeyler, yani eski yıllar geçmiş, artık her şey yeni olmuştur.

 

Mesih’te başladığımız yeni hayatlarımıza yeni bir yıl daha eklerken, benim naçizane fikrim, günahlı benliğimizden kaynaklı davranışlarımızı şöyle bir gözden geçirmeliyiz. Bu yıl bir kez daha Tanrısal Müjde’nin bize sağladığı kurtuluşun değerini düşünmeli ve bu sahip olduğumuz değere daha da sarılma kararlılığı içinde olmalıyız. Bir kez daha, ahlak anlayışımızı Tanrı’dan aldığımızı fark etmeli ve hayatımızın geri kalanında O’na sadık kalacağımızı yüreğimizde onaylamalıyız. Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında, geçmişte değer saydığımız ve Mesih’e uymayan her şeyi süprüntü saymalıyız. Aynı zamanda bu yıl, Mesih’in sesini duymuş olanlar olarak önceki yaşayışımıza, yani ta geçen yıllara ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan o eski anlayışı üzerimizden sıyırıp atmaya, düşüncede ve ruhta yenilenmeye, gerçek, doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeye kararlı olmalıyız.

 

2022 yılı yeni bir başlangıç yapmak için iyi bir fırsat olsun ama Mesih’te yenilenmek için her zaman yeni bir yılı beklemek gerekmiyor. Bizim için her ay, her hafta, her gün, her sabah ve her saat Mesih’te yeni bir başlangıç yapmak için iyi bir fırsattır. Çünkü hayatımız Mesih’in hayatımıza girişi ile başlayan ve ikinci gelişine dek sürecek olan bir yenilenme sürecidir. Ağıtlar 3:22RAB’bin sevgisi ve merhameti bize karşı her sabah tazelendiği gibi, bu yıl bizim için de Mesih’te tazelenme yılı olsun.

 

Neden Değişmemiz Gerekiyor? Çünkü bizler “Hristos” ol­muş kişileriz, artık öteki uluslardan değiliz ve işte bu nedenle yeni bir yıla girerken hayatlarımızda Mesih’e uygun değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bu yeni yılda da Tanrı’nın bizlerden bazı beklentileri var.

 

Değişelim: Tanrı bu yıl, öncelikle bizden değişmemizi istiyor. Pavlus, Romalılar 12:2 “bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin”, diye yazdı. Bu nedenle hayatımıza bir göz atalım ve Tanrı’yı gücendiren bir yönümüz var mı diyedüşünelim. Yalnızca düşünmekle kalmayalım, değişmek için dua edelim ve gayretli olalım. Ayrıca bu yıl daha çok Tanrı’yı düşünelim. Çünkü yüreğimizde çevremizde, dünyamızda ve öncelik sırasında ilk yeri Mesih almak istiyor.  İsa Mesih yüreğimizdeki o yeri hak ediyor; Matta 28:18Çünkügökte ve yeryüzünde bütün yetki sahibi olan O’dur.  Koloseliler 1:18Çünkü görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur. Her şeyden önce var olan O’dur. Bedenin, yani kilisenin başı O’dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O’dur. İşte bunun için, 1.Petrus 3:15Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde kutsayınİşte bunun için Mesih her yürekte olmayı hak ediyor. Bu nedenle bu yıl Tanrı’yla daha çok zaman geçirelim. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Daha çok, O’nun sözü olan Kutsal Kitap’ı her gün okuyarak, üzerinde düşünerek ve dua ederek olur. Çünkü, Mezmurlar 1gece gündüz Tanrı’yla zaman geçirenler akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Tanrı’yla zaman geçirenler meyvesini mevsiminde verir, Tanrı’yla zaman geçirenlerin yaprağı hiç solmaz, yaptıkları her işte başarılı olurlar.

 

Bina Edelim: Bu yıl birbirimizibinaedelim ve teşvik edelim. Bu yıl birbirimizi arayalım ve birbirimizin yüklerine ortak olalım.1.Selanikliler 5:11Pavlus’un da dediği gibi, birbirinizi yüreklendirin, ruhça geliştirin, birbirinize örnek olun; birbirinizi şefkatle Tanrı’nın sözünden paylaşarak bina edin. Özellikle zor ve sıkıntılı günlerde, kardeşlerin Mesih’ten vazgeçmemeleri için çaba sarf etmeliyiz, Romalılar 12:15sevinenlerle sevinmeli ve ağlayanlarla ağlamalıyız. İbranililer 10:24Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünmeliyiz.

 

Yüklerimizi Tanrı’ya Bırakalım: Aynı zamanda bu yıl yapacağımız her bir işi Tanrı’ya bırakalım. Kelam, Özdeyişler 16:3yapacağın işleri RAB’be emanet et, o zaman tasarıların gerçekleşir, diyor.  Mezmurlar 37Onun için bu yeni yılda sendaha çok RAB’be güven, iyilik yap, ülkede otur, sadakatle çalış. Rab’den zevk al, çünkü O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir. Yani bu yıl her şeyi RAB’ be bırak, O’na güven çünkü O gerekeni yapar.

 

RAB ’be Güvenelim: Vebu yıl her türlü kaygı bizden uzak olsun. Bakın RAB bu konuda dedi ki, Yeşaya 30:15 “Kaygılanmayın ve bana güvenin, öyle ki güçlü olursunuz”. Yani bu yılMatta 6:25ne yiyip ne içeceğiz, ne giyeceğiz diye bedeniniz ve canınız için kaygılanmayın. Kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilen var mı? Yok. O zaman, ‘Ne yiyeceğiz?’, ‘Ne içeceğiz?’, ‘Ne giyeceğiz?’ diyerek kaygılanmayın, yarının kaygısı yarının olsun.

 

Kötülere Özenmeyelim: Aynı zamanda Tanrı bu yıl kötülük edenlere kızıp üzülmemizi ve suç işleyenlere özenmemizi istemiyor. Çünkü Rab, Mezmurlar 37:2 “onlar ot gibi hemen solacak, yeşil bitki gibi kuruyup gidecek,diyor”. Geçen yıl belki de birçok haksızlığa maruz kaldın ama merak etme kardeşim, RAB senin doğruluğunu ışık gibi, hakkını öğle güneşi gibi aydınlığa çıkarır. Mezmurlar 37:8-9 “Sen RAB’bin önünde sakin dur, sabırla bekle, işi yolunda olanlara kızıp üzülme, kötü amaçlarına kavuşanlara kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi” diyor Davut. Biz daha çok RAB’be umut bağlayalım; çünkü RAB’be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak ve derin bir huzurun zevkini tadacaklar. Onun için Rab, sen daha çok iyilik yap, ülkede otur, sadakatle çalış ve doğru kal çünkü doğrunun azıcık varlığı, pek çok kötünün servetinden iyidir, dedi.

 

Korkusuzca Müjdeyi Paylaşalım: Onun için korkma ve Yeşeya 1:8Yasa Kitabı’nda yazılanları dilinden düşürme. Yani her zaman müjdeyi paylaş. İşte o zaman başarılı olacak ve amacına  ulaşacaksın. Onun için korkma ve insanların önünde Mesih’i açıkça kabul et çünkü, Matta 10:32insanların önünde beni açıkça kabul edeni ben de Baba’mın önünde açıkça kabul edeceğim. Ama beni inkâr edeni, ben de Baba’mın önünde inkâr edeceğim, diyor Mesih. Tanrı bu yıl kendi sözünü diğer insanlarla paylaşmamızı istiyor. Tanrı sadece bizim değil ama O’nu tanımayanların da kendisini tanımasını ve O’nunla kişisel bir ilişkiye sahip olmasını istiyor. Bunun için müjdeyi insanlara paylaşmamızı istiyor. Matta 28:19-20İşte bu nedenle İsa’nın adıyla gitmeliyiz, bütün ulusları İsa’nın öğrencileri olarak yetiştirmeliyiz ve onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ un adıyla vaftiz etmeliyiz. Çünkü insanların İsa tarafından kurtarılmaya ihtiyaçları vardır. Ama Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar? Ve duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Yazılmış olduğu gibi: İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir! Bu yıl ayaklarımız geyik ayakları olsun ve bu yıl ağzımızdan çıkan her bir söz iyi haber olsun.

 

Lütfun Açık Kapısından Girelim: Günahlarımızdan dolayı geçen yıllardaTanrı’dan ve O’nun ailesinden ayrı kalmış olabiliriz. Tanrı, Oğlu aracılığı ile geri dönmemiz için bize açık bir kapı bıraktığını bilmemizi istiyor. Belki sen, geçen yıl bu kapıdan çıktın gittin ve Tanrı’dan uzaklaştın ama kapı açıktır, geri gelebilirsin. Çünkü Mesih, Yuhanna 10:9Kapı Ben’im, dedi. Mesih kapıdır.Bakın, Hristiyanlık bir iman açıkla­ması ya da bir kilise değildir. Hristiyanlık bir kişidir ve o kişi Mesih’tir. Mesih, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, dedi. Mesih aracılığıyla ve O’nun verdiği güçle içeri girmeliyiz. İçeri girenler günahın cezasından, gücünden ve en son olarak da günahın varlığından kurtulurlar. Âmin!   

 

Tövbe Edelim: Sevgili kardeşlerim, bu yıl tövbe yılı olsun çünkü RAB tövbe etmemizi istiyor. Yeremya Yahuda halkına, Yeremya 25:5 ‘‘şimdi herkes kötü yolundan, kötü işlerinden dönsün”diye seslendi. Aynı zamanda Süleyman,Özdeyişler 28:13 “günahlarını gizleyen başarılı olmaz”dedi. 1.Yuhanna1:9Günahlarımızı itiraf edersek Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 2.Petrus 3:9Çünkü RAB hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor. Onun için tövbe edelim ve başlangıçta yaptıklarımızı sürdürelim. Eğer tövbe etmezsek, “o zaman ben de hırsız gibi geleceğim ve kandilliğini yerinden kaldıracağım”  diyor Rab. Onun için gayrete gelip tövbe edelim. Peygamber Hoşea’nın da dediği gibi: Hoşea6:1 “Gelin, bu yıl RAB’be dönelim. Çünkü O bizi iyileştirecek ve bizim yaralarımızı saracak”.

 

Sonuç olarak; Bu yeni yılda  Matta 3:8tövbeye yaraşır meyveler verelim. Elçi Petrus dedi ki, Elçilerin işleri 3:19 “günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı’ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin”. Bu yıl Rab’de yenilenme ve tazelenme yılı olsun.  Mesela var mısın bu yıl Eyüp 31:1gözlerinle antlaşma yapmaya, öyle ki şehvetle bir kıza ve bir erkeğe bakmamak için, ya da var mısın bu yıl parmaklarınla antlaşma yapmaya bu yıl sigaraya dokunmamak için? Var mısın bu yıl dudaklarınla ve dilinle antlaşma yapmaya dedikodu yapmamak ve yalan söylememek için? Bu yeni yılda Efesliler 4:31her kötü niyetle birlikte hertürlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira bizden uzak olsun. Bu yeni yıl Vahiy 2:5nereden düştüğümüzü fark etme, yeniden ayağa kalkma ve Vahiy 3:3Tanrı’dan neler aldığımızı, neler işittiğimizi anımsama ve bunları yerine getirme yılı olsun.

 

Aynı zamanda bu yıl, ülkemizde insanların ölmediği bir yıl olsun. Bu yıl ülkemizde kadınların dayak yemediği, öldürülmediği, dışlanmadığı, ötekileştirilmediği ve çocukların tecavüze uğramadığı yepyeni bir yıl olsun. Hiç kimsenin aç uyumadığı bir yıl olsun.  Bu yıl iman hayatımız başa sürülen değerli yağ gibi, sakaldan, Harun’un sakalından, kaftanının yakasına dek inen yağ gibi olsun. Bu yıl iman hayatımız her zaman olduğu gibi bu yıl da insanların önünde okunabilir bir İncil sayfası gibi olsun. Filipililer 2:14Bu yıl insanlar bize baktıkları zaman, Mesih’teki yaşam sözüne sımsıkı sarıldığımızı, bu eğri ve sapık kuşağın ortasında evrendeki yıldızlar gibi parladığımızı, kusursuz ve saf Tanrı’nın lekesiz çocukları olduğumuzu görsünler. Bu yıl Matta 5:16ışığımız insanların gözü önünde öyle parlasın, öyle parlasın ki, iyi işlerimizi görerek göklerdeki Babanızı yüceltsinler! Bu yıl 1.Selanikliler 4:12insanların önünde öyle saygın bir yaşam sürelim, öyle saygın bir yaşam sürelim ki bunu görenler göklerdeki Babanızı yüceltsinler! Âmin!

 

-Bu yıl Tanrı’yı düşünme ve O’nunla zaman geçirme yılı olsun.

-Bu yıl Tanrısal ilkeleri ve Tanrısal öğütleri dinleme yılı olsun.

-Bu yıl birbirimizi bina etme, teşvik etme, yılı olsun.

-Bu yıl her şeyi Tanrı’ya bırakma yılı olsun.

-Bu yıl her türlü kaygı, korku, endişe gibi duygulardan vazgeçerek Tanrı’ya güvenme yılı olsun.

-Bu yıl karşılaştığımız her insana müjdeyi paylaşma yılı olsun. Ve bu yıl tövbe etme, itiraf etme, Rab’de tazelenme yılı olsun. Âmin ve Âmin.

 

Filipililer 4:8Sonuç olarak, kardeşlerim, bu yıl daha çok gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşündüğümüz bir yıl olsun.  

Mesih’in ışığı bu yeni yılda da her birimize yol göstermeye devam etsin ve 2022 yılı her birimiz için yeni bir başlangıç yılı olsun.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir