evrim Archives - Hristiyan Forum

evrim

KUTSAL KİTAP’A GÖRE DÜNYANIN YAŞI KAÇ?

Kutsal Kitap’ın ilk sözleri “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” diye başlayarak yaratılışta Tanrı’nın olduğunu varsayar. Bu ifade Tanrı’nın yaratılışa sonradan dahil olmadığını, hep var olduğunu ve yaratılışın sahibi olduğunu gösterir. İlerleyen ayetlerde Tanrı’nın karakteri hakkında bazı ifadeler okuruz. Bu ifade ile, O’nun, Her Şeye Gücü Yeten, Güçlü Sözü ile Var Eden ve Yaratılışa İyiliğini Katan niteliklerini görürüz. Dilbilimsel açıdan bakıldığında Yaratılış 1. ve 2. bölümlerde Tanrı, doğrudan konuşarak dünyayı yaratır[2] ve okuyucu dünyaya Tanrı’nın gözünden bakar. Dünyanın yaşı ile ilgili bir çok görüş bulunmaktadır. Takvim Günü Yorumu (Genç Dünya Görüşü), Gün-Çağ Görüşü, Tarihi Yaratılışçılık, Boşluk Teorisi, Edebi Yaratılış, Tanrısal Evrim Görüşü.

YARATILIŞ NEDİR? EVRİME NEDEN İNANMIYORUZ?

Evrimin tanımı, Tanrı’yı tümüyle saf dışı bırakır. Evrimin gerçekleşmesi için bir Tanrı’ya ihtiyaç yoktur. Evrim Tanrı olmadan kendi kendine ilerler. Biz Hristiyanlar Tanrı’nın sözüne inanırız, bilime saygı duyarız ve bilimin sınırlarını biliriz. Evrimcilerin Tanrı’yı evrimin içerisinde istememeleri normaldir çünkü kimse kendisini yargılayacak bir yargıcın önüne çıkmak istemez (Romalılar 1:18-23).