YARATILIŞ NEDİR? EVRİME NEDEN İNANMIYORUZ?

Yaratılış konusunda Tanrı’nın Sözü şunları söylüyor:

 1. Kutsal Kitap’a göre Tanrı, bütün dünyayı kendi sözüyle yarattı (Yaratılış 1:1-2:25, Mezmurlar 33:6; İbraniler 11:3) her şey yoktan yaratılmıştır ve yaratılışı devam ettirmek de Tanrı’nın işidir  (Mezmurlar 104, Eyüp 38-41). 
 2. İsa Mesih ve Kutsal Ruh da yaratma eyleminde bulunmaktaydı (Yuhanna. 1:3, Koloseliler 1:16, Yaratılış 1:2). 
 3. Tanrı her şeyi yarattı (maddeyi, manevi dünyayı,canlı olan her şeyi, zamana ait şeyleri). 
 4. Yaratılış,  Tanrı’nın tanımına göre çok iyidir (Yaratılış 1:31), yani yaratılış insan için, Tanrı’nın isteğinin yerine gelmesi açısından uygun ve tamamdır.  Yaratılış nicel ve nitel bakımdan eksiksizdir.
 5. Yaratılış amaçlı ve düzenlidir.

 Yukarıdaki verilerden şunları öğrenebiliriz:

 1. Her şey Tanrı’ya bağlıdır.
 2. İnsanın bir şeyleri ortaya çıkarma yeteneği iyidir.
 3. Yaratılış, varlığımızı doğru bir şekilde görmemize yardımcı olur.
 4. Canımız kadar vücudumuza da önem vermemiz gerekmektedir.
 5. Dünyadaki her şey değerlidir, bu nedenle çevremizi korumalıyız.
 6. Çevremizde gördüğümüz kötülük yaratılışa ait değil, bizim kararlarımıza aittir (bkz. Romalılar  5:12-15; 1:18-32).

 

EVRİM HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ NEDİR?

Yaratılış 1. bölümdeki olaylar bize, boş bir alanın doldurulduğunu ve Yaratılış 1:1-2 de  durumun değiştiğini; şekilsizlik hâlinin artık şekillerle dolduğunu belirtir.

 • Bilim bunu desteklemektedir.
 • Fosiller yaratılışın varlığını destekler.
 • Yaratılış anlatısından bildiğimiz şeyler evrim teorisini bozar.

 

Teorinin temel anlayışını açıklamak için çorba örneğini kullanalım; çorbayı büyük patlamaya neden olan maddelerle karıştırılmış toz bulutu olarak kabul edelim.

Peki böyle bir çorbanın olup olmadığına dair kanıtlar var mı?  

Çorbanın öğeleri nelerdir? Bu maddeler hala var mı?

Çorbanın suya ihtiyacı vardır; bu  bağlamda büyük patlamadan sonra ortaya çıkan öğelerin “sulandırılması” gerekecektir (su olmazsa canlılık olmaz).

Yeterli yoğunluk nasıl oluştu?  

Oksijen varsa öğelerin oksitlenmesi de gerekir, bu durumda  yoğunluk çok azalır, kimyasal etkisi kaybolabilir.  O maddeler bu durumdan nasıl korundu?

 

Büyük patlamayı gerçekleştiren enerjinin çok güçlü olması gerekir.  Neden bütün maddeleri yok etmedi?

Önemli maddeler ortaya çıkar çıkmaz bu yıkıcı enerjiden ayırmak mümkün mü? Nasıl yapıldı?

 1. Evrim milyonlarca yıldan oluşan bir zamandan bahseder. Varoluşun devamı, kimyasal ve biyolojik tekrar bilgisine bağlıdır (yani DNA). Bu bilgi nasıl aktarılmıştır, aktarılan bilgi nasıl korunmuştur (DNA karışık ve kompleks bir moleküldür). Bilginin milyonlarca yılda milyonlarca kez tekrar edilmesi gerekir; bu tekrar nasıl gerçekleşmiştir?

 

Dünyanın ve çeşitli varlıkların değişimini görmek için halkaların görülmesi gerekir.  Bu halkalar fosillerde yoktur.

 • Fiziğin çeşitli kuralları ile evrenin kuralları birbirine terstir. (Termodinamiğe göre her şey bir düzensizliğe doğru ilerler. Evrim ise kaostan düzene doğru bir ilerleyiş olduğunu söyler.)
 • Evrim Teorisi hala tam olarak kanıtlanmamıştır. Tarafsız bilim insanları bunu kabul eder.
 • Evrimin devamı nerede? Evrim neden durdu? Neden insanlar daha iyiye gitmiyor?
 • Yaratılış için bilim adamlarınca desteklenen ve kabul edilen kanıtlar vardır.
 • Büyük patlamada oluşan ortamda bulunan yıkıcı ve kompleks molekülleri ayırt etmek ve başka moleküllerle birleştirmek gerekir. Bu da bir kişi tarafından yapılmazsa kimyasal maddeler kendi başına birbirleri ile karışmaz, kompleks moleküller oluşmaz. Burada yetkin bir güç görmekteyiz.

 

Tanrı ve Evrim Hakkında Çeşitli Düşünceler, Sorular ve Fikirler

Yaratılış bir eserdir; bu Tanrı’nın bilgeliği ve gücünü gösterir.

Yaratılış gerekli değildi, bu Tanrı’nın bağımsız kararıydı (sevgisini paylaşmak için).

Evrim seküler bir anlatıdır ve evrimin kendi tanımı Tanrı’yı dışarıda tutar. 

Ateistlere göre yaşam için madde + evrim gereklidir; o zaman Tanrı bu denklemde 0 yani etkisiz elemandır.

 Bazı kişiler teist evrim isimli bir evrim teorisini kabul eder.  Onların denklemi şu şekildedir: madde + evrim + Tanrı.   Bu denklemde de Tanrı etkisiz elemandır. Evrimin hiçbir denklemi Tanrı’yı içine almaz.

 

Evrim gerçekse neden insanlık daha iyiye gitmiyor?

Evrime inanan kişiler neden kendi teorisine karşı eleştiri yapmazlar da Kutsal Kitap’a sistematik bir şekilde eleştiri yaparlar?

Dünyanın Tanrı tarafından yaratılmış bir düzeni vardır ve bu da evrimin iddia ettiği düzen anlayışından farklıdır.

Bazı düzenler inanılmaz komplekstir (gözümüzün yapısı gibi).

Neden bazı düzenler basit ve bazı düzenler kompleks şekildedir? 

 

 

Özet:   Evrimin tanımı, Tanrı’yı tümüyle saf dışı bırakır. Evrimin gerçekleşmesi için bir Tanrı’ya ihtiyaç yoktur. Evrim Tanrı olmadan kendi kendine ilerler. Biz Hristiyanlar Tanrı’nın sözüne inanırız, bilime saygı duyarız ve bilimin sınırlarını biliriz. Evrimcilerin Tanrı’yı evrimin içerisinde istememeleri normaldir çünkü kimse kendisini yargılayacak bir yargıcın önüne çıkmak istemez (Romalılar 1:18-23).

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir