armaganlar Archives - Hristiyan Forum

armaganlar

KUTSAL RUH’UN ARMAĞANLARI

Kutsal Ruh armağanları suistimal edilmeye açıktır. Kişiler bunu kendilerine yücelik kazanmak, insanlara tahakküm kurmaya çalışmak ve gruplaşmak için kullanabilirler; kilise bu konuda acı çekmektedir. Ancak armağanların asıl amacı Pavlus tarafından şöyle açıklanmıştır: “Öyleyse ne diyelim, kardeşler? Toplandığınızda her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, bir vahyi, bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun.” (1.Korintliler 14:26)