VAFTİZ NEDİR? NEDEN VAFTİZ OLURUZ?

Vaftiz Nedir?

Vaftiz  kelimesi “batmak, batırmak” demektir. Kilisenin, kişileri kilise topluluğuna kabulü için kullandığı bir ritüeldir.

Su ile arınma Eski Antlaşma’da da görebileceğimiz, kiliseden önce de var olan bir ritüeldi.

“Eğer adamın akıntısı kesilirse, paklanmak için yedi gün bekleyecek. Sonra giysilerini yıkayacak, akarsuda yıkanacak ve temiz sayılacak.” (Levililer 15:13)

“Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar, Sunağının çevresinde dönerim, ya RAB.” (Mezmurlar 26:6)

 

Hatta kahinler (musevi din adamları) Tanrı’nın önünde hizmet etmeden önce temizlenmek zorundaydılar.

“Yıkanmak için tunç bir kazan yap. Ayaklığı da tunçtan olacak. Buluşma Çadırı ile sunağın arasına koyup içine su doldur. Harun’la oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar. Buluşma Çadırı’na girmeden ya da RAB için yakılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce, ölmemek için ellerini, ayaklarını yıkamalılar. Harun’la soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir kural olacak bu.” (Mısırdan Çıkış 30:18-20)

İsrailoğullarında, geçmişten gelen bu temizlenme kültürü vaftiz anlayışının küçük bir örneği olarak görülebilir.

İsrailoğullarının su ile temizlenme kültürü Tanrı tarafından verilmiştir; temizlenmek, arınmak anlamlarını içerir. Böylece Tanrı kendi huzuruna gelen insanın fiziken ve ruhen kendini temiz kılmasını ister.

Hristiyanlar için vaftiz sadece temizlenme anlamına gelmez. Vaftiz töreninin geçmişten günümüze birçok anlamı bulunmaktadır.

Neden Vaftiz Oluyoruz?

İsa Mesih’in İzleyicisi Olduğumuzu İlan Etmek İçin

Hristiyanlar için bu eylem ilk kez İsa Mesih tarafından Ürdün nehrinde gerçekleştirilmiştir. İsa’nın yaşadığı günlerde de vaftiz (suya batıp çıkma), tövbe anlamına geliyordu.

 

İsa Mesih’in tövbe edeceği herhangi bir günahı olmamasına rağmen kendisini izlemek isteyenler için bu durumu örneklediğini görüyoruz.

“O günlerde Celile’nin Nasıra Kenti’nden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz edildi.” (Markos 1:9) 

Her Hristiyan, bedeninin suyun altından geçtiği gibi İsa’nın da dünyasal bedeni bu yoldan geçmiş ve onu izleyenlere örnek oluşturmuştur.

 

İsa Mesih’in İsteği Olduğu İçin

Vaftiz, aynı zamanda İsa Mesih’in isteğidir. İsa Mesih göğe alınmadan önce kendisine inananlara bu doğrultuda davranmalarını istediğini belirtmiştir.

“Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.” (Matta 28:19) 

Buradaki istek hem vaftiz olmayı hem de başkalarını vaftiz etmeyi kapsar.

 

İnancımızı Başkalarına Açıklamak İçin

Bir Hristiyan, benimsediği yaşam tarzını bırakmayacağına, sadık kalacağına, İsa Mesih’in sözlerinden çıkmayacağını etrafındakilere de duyurur.

Bunu nikah törenine benzetebiliriz; nikah töreninde hem erkek hem kadın artık birbirlerine ait olduklarını ve hayatlarını birbirlerine adadıklarını çevrelerine ilan ederler.

Vaftiz töreninde de aynı durum söz konusudur.

“İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.” (Markos 16:16) 

Bu ayete göre vaftiz kurtuluşa inandığımızı ve ona layık yaşayacağımızı açıklamak için kullanılan bir yoldur.

 

Vaftiz Bizim İçin Ne Anlama Geliyor?

Ölüm ve Diriliş

Vaftiz, ölüm ve dirilişi simgeler. Kişi suya battığında bu ölümü simgeler;kişi sudan çıktığında (bu süreçte onu vaftiz edenler elinden tutar) onun dirilişini simgeler.

Vaftiz olan kişi, sembolik olarak bir mezara girer, günaha istek duyan benliğini orada bırakarak günaha karşı olan benliğini mezardan değişmiş olarak çıkartır.

“Vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz, O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz. (Koloseliler 2:12)

Bu şekilde vaftiz olan kişi İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi ile kendini özdeşleştirir.

“Ölümünde O’nunla özdeşleşerek O’nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.” (Filipililer 3:10)

 

Yeni Bir Hayat

Vaftiz, karar verdiğiniz anda değiştirmeye çalıştığınız hayat ile eski değişmesini istediğiniz hayatınızın ortasında bir milat olur. Bu şekilde bir bebeğin doğması gibi kişi eski hayatına ölür yeni hayatına doğar.

“Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.” (2.Korintliler 5:17) 

Suya batmak gömülmeyi, sudan çıkmak ise yeni yaşama doğmayı simgeler.

“Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük.” (Romalılar 6:4)

 

Yeni Bir Bereket

Vaftiz aracılığıyla Tanrı ile yeni bir hayata başlamak için adım atarız. Bu Tanrı’nın sevgi alanına girdiğinizin göstergesidir. Bu, hayatınızın bu andan itibaren farklılaşacağını, Tanrı ile olan iletişiminizin eskisi gibi olmayacağını anlatan bir durumdur.

Tanrı, vaftiz olan kişiye hayatında varlığını göstererek seçimlerini onaylar. Bu durum kişinin hayatında Tanrı’nın varlığını daha çok görmesini sağlar.

 

Bir Aile

Vaftiz edilen her kişi vaftiz edilmiş ve kendisi ile aynı kararı vermiş kişiler ile ortak bir düşünceyi paylaşır. Vaftiz edilerek, vaftiz edilmiş diğer kişiler ile aile olur.

Bu kilisenin temel yapısıdır. Vaftiz, düşüncesini ve hayatını değiştirmiş kişileri ortak bir alanda toplar.

“Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh‘ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh‘tan içmesi sağlandı.” (1.Korintliler 12:12-13 )

 

Kimler, Ne Zaman Vaftiz Edilir?

Mesih’e inanmaya karar veren her insan vaftiz olabilir. Kişi vaftiz için kararı kendisi verir ve sonra vaftiz olabilir. Vaftiz için tek gereklilik Mesih’e olan inançtır!

“Ama Tanrı’nın Egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili Müjde’yi duyuran Filipus’un söylediklerine inandıkları zaman, erkekler de kadınlar da vaftiz oldular.” (Elçilerin İşleri 8:12)

Bu karar kilisedeki kişiler tarafından da uygun görüldükten sonra kişinin isteği doğrultusunda kişi vaftiz edilip, imanlılar topluluğuna dahil olur.

Vaftizin süreci kişinin verdiği kararı hızlıca vermediğinden, İsa Mesih’e olan imanı anladığından emin olduktan sonra devreye girer. Kişi ani bir kararla, popüler bir durumun getirdiği istekle, ilgi çekmek için, meraktan vaftiz olmaya çalışabilir, bu durumda kilise onu uyarır ve vaftiz gerçekleşmez.

Vaftiz süreci aceleye getirilmez.

Bazı kiliseler çocuk vaftizi yapmaktadır, bazı kiliseler çocukların vaftizi konusunda yaş sınırları koymaktadır. Ancak vaftizin kişinin anlamasına, seçmesine, karar vermesine yönelik zorunluluğu vardır. Dolayısıyla kişinin anlama ve karar mekanizmasının tam olarak çalıştığından emin olunduğu yaşta vaftiz edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden kiliselerimizde bebek vaftizi yapılmaz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir