METİN ELEŞTİRİSİ

İncil’in doğruluğu ve gerçekliği çağlar boyunca araştırılmıştır. Her Hristiyan okuduğu Kutsal Kitap’ın günümüze nasıl ulaştığını bilmelidir. Hayatını İncil’in prensipleri üzerine kurmuş her Mesih imanlısı, İncil’in doğruluğunu araştırmaya istekli olmalıdır. İncil’in tarihi ve edebi olarak günümüze sağlam ulaşıp ulaşmadığı araştırılmalı ve anlaşılmalıdır; bir sır olarak kabul edilip saklanmamalıdır.

KİTAB-I MUKADDES’TE HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİ

“Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.”

KANONLAR VE APOKRİFLER

Tevrat’taki bir yazarın yazdıklarının, Tanrı sözü sayılabilmesi için yazarın peygamber olması ya da peygamber olarak tanınması gerekliydi. İncil’deki ölçüt ise yazarın, elçi ya da elçiyi temsil eden birisi olmasıdır. Hem doğudaki hem batıdaki kiliselerin kabul ettiği ortak yazılar Kanona girebilmiştir.

İNCİL DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

Kitabı değiştirecek kişi veya kişiler; Kitabın o ana kadar yazılmış el yazmalarının tümünü bulup değişikliği hepsine uygulaması lazımdı bu da ancak bir zaman makinesi ile olur. Bu da mümkün değil demektir.