4 İNCİL Mİ VAR? / NEDEN İNCİL’İ İSA YAZMADI?

İncil olarak bilinen Yeni Antlaşma kitabında 27 kitapçık vardır. Bu kitapçıklardan ilk dördünün ismi Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olarak bilinir. Bu ilk 4 kitapçık İncil’in kendisi değil İncil’i oluşturan parçaların ilk dördüdür ve İsa’nın hayatını aktarır. Her bir kitapçığın vahiy edilmesindeki işlev farklıdır, fakat bu kitapçıkların amaçları aynıdır. Bütün İncil, İsa Mesih’in tüm dünyayı günahtan kurtaran varlığını açıklamayı amaç edinmiştir.