yuhanna Archives - Hristiyan Forum

yuhanna

MATTA VE LUKA KİTAPLARINDAKİ İSA MESİH’İN SOY KAYDI SORUNU

Luka’nın ayrıntılı soy kaydıyla Matta’nın kısa ama öz olan soy kaydı İsa Mesih’i biyolojik olarak hem Meryem’i hem de Yusuf’u içine alır. Aynı zamanda bu şecereler İsa Mesih’i Eski Antlaşma’da vaat edildiği gibi Kral soyuna bağlar. İsa Mesih’in soy ağacı sayesinde Tanrı Oğlu olarak anıldığını da görebiliyoruz.

4 İNCİL Mİ VAR? / NEDEN İNCİL’İ İSA YAZMADI?

İncil olarak bilinen Yeni Antlaşma kitabında 27 kitapçık vardır. Bu kitapçıklardan ilk dördünün ismi Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olarak bilinir. Bu ilk 4 kitapçık İncil’in kendisi değil İncil’i oluşturan parçaların ilk dördüdür ve İsa’nın hayatını aktarır. Her bir kitapçığın vahiy edilmesindeki işlev farklıdır, fakat bu kitapçıkların amaçları aynıdır. Bütün İncil, İsa Mesih’in tüm dünyayı günahtan kurtaran varlığını açıklamayı amaç edinmiştir.