Kutsal Ruh İmanlıda Nasıl İşler?

Kutsal Ruh kimdir? Basitçe söylemek gerekirse, Kutsal Ruh Tanrısal, ezeli ve ebedi bir varlıktır, Tanrıdır. Dünyanın yaratılışında Kutsal Ruh’u görebiliriz (Yaratılış 1:2). İncil’den aldığımız bu gerçek, Kutsal Ruh’un ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Üçlü birliğin her bir üyesinin, aklı, düşüncesi, duyguları, bir karakteri vardır. Kutsal Ruh da bu durumdan ayrı düşünülemez.

Kutsal Ruh, Tanrı’dır ve bu gerçeği İncil’in birçok yerinde görebiliriz. Elçilerin İşleri 5:3-4’te Petrus; Hananya ve Safira’ya, Kutsal Ruh’a yalan söylemenin Tanrı’ya yalan söylemek anlamına geldiğini açıkça söyler. Kutsal Ruh ayrıç Tanrısal özelliklere de sahiptir.

Mesela her zaman her yerde olabilmektedir;

O’nun her yerde olma özelliği Mezmur 139:7-8‘de görülür: “Ruhundan nereye gidebilirim? Varlığından nereye kaçabilirim? Eğer göklere çıkarsam, oradasın; Yatağımı derinliklerde yaparsam, oradasın.”

Veya her şeyi bilebilme özelliği;

1 Korintliler 2:10-11‘de Kutsal Ruh’ta her şeyi bilme özelliğini görüyoruz. “Bunlar, Tanrı’nın bize Ruhuyla indirdiği şeylerdir. Ruh her şeyi, hatta Tanrı’nın derin düşüncelerini arar. Bir insanın düşüncelerini, içindeki kendi ruhundan başka kim bilebilir ki? Aynı şekilde, Tanrı’nın Ruhundan başka hiç kimse Tanrı’nın düşüncelerini bilemez.”

Kutsal Ruh ilahi bir varlıktır çünkü bir zihne, duygulara ve iradeye sahiptir. Kutsal Ruh düşünür ve bilir (1 Korintliler 2:10). Kutsal Ruh üzülebilir (Efesliler 4:30). Ruh bizim için şefaat eder (Romalılar 8: 26-27). Kararları kendi isteğine göre verir (1 Korintliler 12:7-11). Kutsal Ruh, Üçlü Birliğin üçüncü Kişisi olan Tanrı’dır.

Kutsal Ruh’u ilk kez İncil’de somut bir şekilde görürüz. Elçilerin İşleri 2. Bölümün başında Kutsal Ruh ateşten dillere benzer bir şekilde imanlıları doldurur. İncil’de bulunan Elçilerin İşleri bölümünde Kutsal Ruh’un Elçiler aracılığı ile insanların arasında çalıştığını ve kiliseye yardım ettiğini görürüz.

Bu yüzden Kutsal Ruh’u henüz somut olarak göremesek de onun bir çok yönden kiliseye yardım ettiğini ve Kiliseyi büyüttüğünü biliyoruz.

Kutsal Ruh Yardımcıdır.

İsa Mesih Yuhanna 14:26 da Kutsal Ruh’un Ruh’sal açıdan bizi güçlendiren ve Tanrı’nın insan tarafından anlaşılması zor varlığını anlamamız için bize yardım ettiğini söyler. İsa Mesih “Gerçeğin Ruh’u” olarak adlandırdığı Kutsal Ruh’un bize yardım etmek için bize geleceğini söylemiştir.

Kutsal Ruh Koruyucudur.

Kutsal Ruh’un koruyucu olmasını uçurumdan düşen bir kişinin beline bağlanmış ipe benzetebiliriz. Kutsal Ruh bize yerleştikten sonra bizi gökyüzüne bağlar ve ölüm bile o bağı koparamaz. Efesliler 1:13 ve 4:30 da bu durum bir mühre benzetilir. Gönderilen kişi açana kadar mühür vurulmuş bir zarf nasıl kapalı kalıyorsa biz de Kutsal Ruh sayesinde öte dünyaya göksel evimize gidinceye kadar Tanrı için mühürleniyoruz. Bu Kutsal Ruh’un geri alınamaz bir hediye olduğuna ve Cennetin bizim için bir kazanç olduğuna işarettir.

Kutsal Ruh Dualarımıza Destektir.

İncil’in dediği gibi hiçbirimiz nasıl dua etmemiz Göksel babamıza ne söylememiz gerektiğini bilmeyiz. Ancak Kutsal Ruh bize nasıl dua etmemiz, neler söylememiz gerektiğini hatırlatır.

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh’un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı’nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.

(Rom 8:26-27)

Ayete göre Kutsal Ruh yüreğimizdeki sözleri biz daha söylemeden babaya taşır. Dualarımızı yükseltmemiz için bizi cesaretlendirir.

Kutsal Ruh İmanlıyı Yeniler.

İman hayatının getirdiği sıkıntılar ve zor durumlarda Kutsal Ruh’un bize yardım ettiğini, imanlıya esenlik ve umut verdiğini İncil’den okuruz.

Titus 3:4  Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı. 

Kutsal Ruh Kutsallaşma Yolunda İmanlıya Destek Olur.

İman hayatında günaha karşı koymak için gösterdiğimiz çabaya Kutsal Ruh da destek verir. Böylece tek başımıza savaşmayız. Tanrı’nın Ruhu sayesinde, günaha karşı gösterdiğimiz çabayı destekleyen bir tane göksel destekçi kazanmış oluruz.

Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruh’un yönetimindeyseniz, Yasa’ya bağımlı değilsiniz.

(Gal 5:16-18)

Kutsal Ruh Topluluğun Gelişimi İçin Çalışır.

Kilise Tanrı’nın doluluğudur. Tanrı kilisesini büyütmek ve geliştirmek için kişileri harekete geçirir. Onlara çeşitli karakteristik armağanlar verir ve bu armağanların kiliseyi büyütmek ve geliştirmek için kullanılmasını ister.

1.Korintliler 12:7  Herkesin ortak yararı için herkese Ruh’u belli eden bir yetenek veriliyor. 

Yukarıda saydığım birçok şeyin dışında; Kutsal Ruh inanmayanları günalı olduklarına ikna etmek için çalışır (Yuhanna 16:8), İman edenlerin arasında Mesih’in tanığı olur (Yuhanna 15:26), Tanrıyı anlamamız için bize bilgelik verir. Böylece Tanrı’nın imanlılardan istediği şeyleri anlayabiliriz

1.Korintliler 2:10  Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı’nın derin düşüncelerini bile araştırır.

Kutsal Ruh’un imanlının hayatında İsviçre çakısı gibi çalıştığını hem kiliseyi hem imanlıyı koruduğunu, büyüttüğünü, geliştirdiğini, iletişim kurdurduğunu görebiliriz.

Bir imanlı Kutsal Ruh’u iman ettikten sonra alır ve Kutsal İmanlı ile birlikte çalışarak yukarıda saydığım birçok faydayı imanlının hayatında gerçekleştirir.

Bu yüzden hem bir Hristiyan hem Tanrı’nın topluluğu için Kutsal Ruh olmazsa olmazdır. Kutsal Ruh imanlının hayatına girdiğinde imanlıda yaşadığını belli eden bir sürü erdemi de beraberinde getirir.

Bu erdemler imanlının (kilisenin, topluluğun) hayatında göründüğünde kişinin içinde Kutsal Ruh olduğunu anlayabiliriz.

İncil’de bu erdemlerin bir listesini okuyabiliriz. Bu erdemler bir ağacın meyve vermesine benzetilebilir. İyi tohuma sahip her ağaç iyi bir meyve verir ancak ağacın özünde kötü bir kaynak varsa ağacın meyvesi de (davranışları, tepkileri, fikirleri) kötü olacaktır.

Çünkü İsa Mesih şöyle söyler:

 Mat 7:16-17 onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanabilir mi?  Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. 

Kutsal Ruh armağanını alan her imanlının meyveleri şunlar olmalıdır;

Galatyalılar 5:22 Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. 

Ayetin de söylediği gibi yukarıdaki erdemler Kutsal Ruh’un ürünleridir. Kutsal Ruh imanlıya verilmiş bir armağandır. Kişinin cennete gidişinin garantisidir. Kişi zamanla günaha düşebilir ancak tövbe ile ayağa kalkar. Kutsal Ruh ve kurtuluş armağanını gündelik bir şekilde alınıp verilmez, kalıcıdır. Çünkü;

Romalılar_11:29 Çünkü Tanrı’nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz.

Kutsal Ruh göksel bir varlıktır, kilisenin temel taşıdır. Bu yüzden bir imanlı Kutsal Ruh ile olan ilişkisinde günaha olan tavrını kesin bir şekilde belirlemelidir. İçinizde yaşayan göksel bir varlığın gözünün içine baka baka günah işlemeniz doğru olmayacağı için Kutsal Ruh’un içinde yaşadığını bilen birisi dikkatli bir hayat sürmelidir. Kutsal Ruh’un da bizi çok sevdiğini ve yaptıklarımızdan dolayı mahzun olabileceğini (Efesliler_4:30 Tanrı’nın Kutsal Ruh’unu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz), iyi işlerimizden dolayı da sevineceğini bilerek yaşamalıyız.

Kutsal Ruh’un denetiminde olmak budur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar