HRİSTİYANLAR GÜNAH İŞLEMEKTE ÖZGÜR MÜ?

İncil’e göre eğer bir kişi İsa Mesih’i tanır, kabul eder ve günaha karşı hayatında bir tavır geliştirmek için istek duyarsa, buna doğruluk eylemi denir. Bu sayede Tanrı günahı yenişinize değil, gidiş yolunuza, yani uğraşınıza değer verir.
“Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih’le birlikte ölmüşsek, O’nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.” (Romalılar 6:7-8)