Masumiyetin Öldüğü Gün

Yabancılara karşı çocukları uyarıyoruz da ya bu istismar ve işkence anne babadan çocuğun en çok güvendiği kişiden geliyorsa? Anne baba çocuğu korur, ona bakar, onu eğitir, çünkü çocuk bir hediyedir, Tanrı’nın hediyesidir. Eğer bir anne çocuğu suiistimal ediyorsa toplum nasıl bir hale gelmiştir ve bunu engellemek için elimizden ne gelir.