HRİSTİYAN İŞ AHLAKI

Hristiyan ahlak anlayışı bir bütündür. Dengeli ve tamamlanmış bir kişi, yaşamının her bir ayrıntısında uyumu yakalamış, her alanda etik ilkelere uygun bir şekilde yaşayan insandır.