HRİSTİYANLIKTA KADININ YERİ

Kutsal Kitap, kadın ve erkeğe yaratılıştan bu yana roller biçmiştir. Kutsal Kitap’ta hiçbir zaman bir kimlik karmaşası göremezsiniz.
Kutsal Kitap’ta kadın ve erkeğin yaratılışında bir kimlik bunalımı yaşandığını görmeyiz. Bu sorunu yaratan yine biziz. Eğer kadının yeri erkek tarafından suistimal edilmemiş olsaydı ve Tanrı’nın başlangıçta hem kadına hem de erkeğe verdiği değer günümüzde kadına verilseydi bu konuları hiçbir zaman konuşmayacaktık.