KANONLAR VE APOKRİFLER

Tevrat’taki bir yazarın yazdıklarının Tanrı sözü sayılabilmesi için yazarın peygamber olması ya da peygamber olarak tanınması gerekliydi. İncil’deki ölçüt ise, yazarın elçi ya da elçiyi temsil eden birisi olmasıdır.