TANRI ADİLSE NEDEN ÖLÜM VAR?

İnsanların dünyada sonsuz bir yaşam sürüp sürekli günah işlemeleri Tanrı’nın adalet sistemine terstir.
Günahın ve ölümün sorumlusu; iyi ile kötü arasında seçim yapamayan ve sürekli kötülük üreten insandır.