BARNABAS VE HANOK KİTAPLARI

Barnabas İncili’nin içeriğini okursanız, bu yazıların tarihsel gerçekler ile örtüşmediğini hemen fark edebilirsiniz. Barnaba İncili, İsa Mesih’ten yaklaşık olarak 1500 ile 1700 yıl sonra yazılmış tarihsel ve coğrafi sorunlar içeren bir metindir.