Seçimler Üzerine

Seçimler, kazançlarımızı kayıplarımızı belirliyor, kim olduğumuzu kim olmadığımızı belirliyor, seçimler başkalarına olan uzaklığımızı veya yakınlığımızı belirliyor.