PAVLUS Archives - Hristiyan Forum

PAVLUS

HRİSTİYANLIĞI PAVLUS MU ORTAYA ÇIKARDI?

Pavlus’un Yeni Antlaşma’ya katkısı yadsınamaz. Yeni Antlaşma’nın yarısından çoğunu Pavlus kaleme almıştır. Ancak Pavlus’u Hristiyanlık inancının ve teolojisinin kaynağı olarak nitelemek çok farklı bir durumdur. Evet, Pavlus erken dönem kilisesinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır, ayrıca kilisenin erdem saydığı birçok değer ile ilgili belirtmiş olduğu sözlerle de kilisenin Mesihsel anlayışını nitelemiştir. Ancak Pavlus’un bu durumu vahiy yoluyla elimize ulaşan İncil’in esin kaynağının İsa Mesih olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İncil bu durumu şu cümleyle belirtir:
“Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı’nın sözlerini ilettiler.” (2.Petrus 1:21)

TARSUSLU PAVLUS KİMDİR?

Pavlus’a, Hristiyanlık inancının mimarı gibi roller atfedildiğini duymuşsunuzdur. Hatta bazı kişiler o kadar ileri giderler ki Pavlus’u Hristiyanlıktan çıkarsak geriye pek bir şey kalmayacağını söylerler. Sanırım Pavlus bunları duysa üzülürdü. Bunların hepsi insana özgü, yanlış yorumlardır.