yaş Archives - Hristiyan Forum

yaş

KUTSAL KİTAP’A GÖRE DÜNYANIN YAŞI KAÇ?

Kutsal Kitap’ın ilk sözleri “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” diye başlayarak yaratılışta Tanrı’nın olduğunu varsayar. Bu ifade Tanrı’nın yaratılışa sonradan dahil olmadığını, hep var olduğunu ve yaratılışın sahibi olduğunu gösterir. İlerleyen ayetlerde Tanrı’nın karakteri hakkında bazı ifadeler okuruz. Bu ifade ile, O’nun, Her Şeye Gücü Yeten, Güçlü Sözü ile Var Eden ve Yaratılışa İyiliğini Katan niteliklerini görürüz. Dilbilimsel açıdan bakıldığında Yaratılış 1. ve 2. bölümlerde Tanrı, doğrudan konuşarak dünyayı yaratır[2] ve okuyucu dünyaya Tanrı’nın gözünden bakar. Dünyanın yaşı ile ilgili bir çok görüş bulunmaktadır. Takvim Günü Yorumu (Genç Dünya Görüşü), Gün-Çağ Görüşü, Tarihi Yaratılışçılık, Boşluk Teorisi, Edebi Yaratılış, Tanrısal Evrim Görüşü.

HRİSTİYANLAR ORUÇ TUTAR MI?

Dünyadan ve içindeki insani her şeyden uzaklaşarak O’na odaklanmak istediğimiz anlarda, kimi zaman kritik bir karar anında, kimi zaman Tanrı’nın bizim için isteğini duymaya ihtiyaç hissettiğimizde, kimi zaman da anlamadığımız ya da sindiremediğimiz durumları Tanrı’nın ışığında anlayabilmek için oruçla duayı kullanırız. Ancak insanları etkilemek veya günahları örtmek için oruç tutulmaz. Dini bir ritüeli, bir görevi yerine getirir gibi yapılan bir oruç da yoktur.