HRİSTİYAN BAKIŞ AÇISINDAN YEHOVA ŞAHİTLERİ

Hristiyanlığın doğuşundan itibaren Mesih’in kilisesi yanlış öğretilerle mücadele etmiştir. Yehova Şahitleri de bunlardan biridir. Aslında Yehova Şahitleri her ne kadar yakın zamanda ortaya çıkan bir grup olsa da, Hristiyanlık tarihinin ilk yüzyıllarında kilise benzer bir grupla karşılaşmıştır. İznik Konseyinde İsa’nın Tanrılığını reddettiği için sapkın olarak ilan edilen Ariusçuluk, Yehova Şahitlerinin günümüzdeki şekil değiştirmiş halidir.