İNCİL’İN İÇİNDE PARA VERİYOR MUYUZ?

Okuma Süresi: 3 Dakika Bu durumun varlığına inanıyorsanız ve cevabının “evet” olduğunu düşünüyorsanız muhtemelen kandırıldınız veya kandırıldığınızdan haberiniz yok. Sorunun kendisi saçma olduğu gibi bu sorunun cevabının evet olması da mümkün değildir.Hakkımızda söylenmiş yalanların arasında en aşağılayıcı olanı budur. Neden bu soru var o zaman?

VAFTİZ NEDİR? NEDEN VAFTİZ OLURUZ?

Okuma Süresi: 5 Dakika Vaftiz aracılığıyla Tanrı ile yeni bir hayata başlamak için adım atarız. Bu, Tanrı’nın sevgi alanına girdiğinizin göstergesidir. Bu hayatınızın bu andan itibaren farklılaşacağını, Tanrı ile olan iletişiminizin eskisi gibi olmayacağını anlatan bir durumdur.

Tanrı vaftiz olan kişiye hayatında varlığını göstererek seçimlerini onaylar. Bu durum kişinin hayatında Tanrı’nın varlığını daha çok görmesini sağlar.

HAÇLI SEFERLERİ

Okuma Süresi: 3 Dakika “Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.” Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” (Matta 5:38-43)

İZNİK KONSiLiNDE NELER OLDU?

Okuma Süresi: 2 Dakika İznik Konsili, İncil’in yazılmasından 220 sene sonra yapılan bir toplantıdır. İncil, İznik Konsili döneminde artık binlerce kopyası olan ve tüm dünyanın bildiği bir kitaptı. İncil üzerine bir tartışma veya belirleme yapılacak olsaydı 200 sene beklenmezdi.

4 İNCİL Mİ VAR? / NEDEN İNCİL’İ İSA YAZMADI?

Okuma Süresi: 4 Dakika İncil olarak bilinen Yeni Antlaşma kitabında 27 kitapçık vardır. Bu kitapçıklardan ilk dördünün ismi Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olarak bilinir. Bu ilk 4 kitapçık İncil’in kendisi değil İncil’i oluşturan parçaların ilk dördüdür ve İsa’nın hayatını aktarır. Her bir kitapçığın vahiy edilmesindeki işlev farklıdır, fakat bu kitapçıkların amaçları aynıdır. Bütün İncil, İsa Mesih’in tüm dünyayı günahtan kurtaran varlığını açıklamayı amaç edinmiştir.